ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Ліцей заснований 7 липня 2004 року рішенням сесії Маріупольської міської ради № 753 як сучасний навчальний заклад нового типу.

Сьогодні в закладі навчаються понад 300 дітей.

Головна мета діяльності ліцею – сприяння додатковій технологічній освіті школярів 7–11 класів, надання послуг у галузі професійної підготовки до технологічного навчання. Заклад надає допомогу учням старших класів при проведенні науково-дослідницької, проектної, інноваційної, консультаційної, організаційно-громадської діяльності в області освіти і професійної підготовки.

Місія ліцею – створення оптимальних психолого-педагогічних умов для цілісного розвитку особистості й професіоналізму всіх суб'єктів освітнього процесу на основі реалізації особистісно орієнтованої педагогіки, щоб кожен з цих суб'єктів (учень, вчитель, батьки) зміг реалізувати себе, свої індивідуальні особливості, забезпечити свій подальший самостійний розвиток і освіту.

Ліцей заснував і очолює протягом 13 років Чистяков Павло Анатолійович. Зростаюча динаміка результативності ліцею – показник якісної роботи керівника, його організаторських умінь, доцільності стратегічних цілей, ефективності тактичного керівництва освітнім процесом.

У ліцеї працює професійний педагогічний колектив, який використовує у своїй діяльності сучасні освітні технології і новий підхід у навчанні, що характеризується використанням інтерактивних методів, які забезпечують двонаправлений потік інформації учитель – учень і учень – учень незалежно від форми заняття. Впровадження нових технологій у ліцеї спрямовано на підвищення якості освіти і, як наслідок, на підвищення конкурентоздатності навчального закладу.

Висококваліфікований колектив педагогів домігся за невеликий термін існування ліцею високих результатів: у 2006–2017 роках випущено 650 учнів, із них із золотою медаллю – 60, у зовнішньому незалежному оцінюванні 85 % випускників набирають до 195 балів з математики, англійської мови та історії.

Під керівництвом директора та завдяки ефективному використанню ресурсів ліцею, а саме: кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази, науково-методичному супроводу, тактично-операційного менеджменту освітнього закладу, маркетинговій стратегії, впровадженню технолого-педагогічних інновацій – успішно вирішуються головні питання державної політики з підвищення якості навчання та забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.

Технологічний ліцей – це поєднання найкращих вітчизняних традицій класичної освіти із прогресивними підходами до навчання і виховання справжнього громадянина України ХХІ ст., який своєю майбутньою творчою й натхненною працею, своїм інтелектом забезпечуватиме розквіт держави.

 

Контакти: Україна, Донецька область, м.Маріуполь, вул. Пушкіна, 51

+38 (0629)52-82-52, 33-63-62

Сайт: http://martechlicey.at.ua/

МІСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Міський науково-методичний центр департаменту освіти Маріупольської міської ради пройшов шлях від свого заснування в 1990 році на основі реформування 4-х районних методичних кабінетів до нового статусу ресурсно-сервісного центру об'єднаної територіальної громади міста. Становленням центру опікувалися директори Піткін М.А. та Кустенко Т.І.

Науково-методичний центр у 2003 році став переможцем І Всеукраїнського конкурсу методичних служб «На кращу роботу з педагогічними кадрами», посів почесне І місце серед методичних центрів Донецької області «За кращу підготовку педагогів міста до професійних змагань» у 2014 році, нагороджений 6 Почесними знаками Донецької облдержадміністрації «Ніка» за перемоги у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» та «Кращий працівник».

З 2016 року розвиток центру в інноваційному режимі здійснюється під керівництвом директора Гриньової О.П. З 2015 року заклад реалізує діяльність за темою «Науково-методичний супровід професійного зростання педагогів через впровадження сучасних освітніх технологій» в умовах імплементації випереджувальної післядипломної педагогічної освіти, впровадження Національної стратегії розвитку освіти, концептуальних положень «Нової української школи».

Оновлення сутності, змісту та структури діяльності МНМЦ, створення збагаченого інтерактивно-освітнього середовища методичного сервісу – складна педагогічна задача, яку здатний виконати творчий колектив однодумців, якісний склад якого складає: 14 методистів з вищою категорією та 5 методистів з першою кваліфікаційною категорією.

У 2016 році представлена система організаційно-методичного супроводу українознавчої гри «Соняшник» у Маріуполі на II Конгресі освітян Донеччини «Освіта Донеччини: перезавантаження», презентовано «Концептуально-технологічний підхід до моделювання системи роботи з інтелектуально обдарованими дітьми» в межах роботи наукової секції «Формування єдиного освітньо-інформаційного середовища розвитку творчості та обдарованої особистості. Методологія, технології, методики» на Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» у Києві.

Сектори МНМЦ забезпечують якість освіти та інноваційних перетворень; методичний супровід державних стандартів освіти та інформаційно-комунікативного забезпечення спрямовані на реалізацію місії центру: забезпечення інноваційного розвитку освітнього простору в умовах модернізації освіти.

Якісна організація методичного сервісу педагогічних працівників базується на інноваційних технологіях безперервної варіативної післядипломної освіти педагогів у відкритому освітньому просторі.

МНМЦ є творчою лабораторією для педагогічної спільноти міста та регіону, культурно-освітнім осередком для громади та батьків, майданчиком відкритих можливостей для учнів. Взаємодія педагогів, учнів та методичної служби, стратегія розвитку освіти міста направлені на нові перемоги шляхом компетентної реалізації творчого потенціалу та освітніх інновацій.

 

Контакти: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Євпаторійська, 56

тел. (0629) 34-54-33, 33-42-06, 53-40-89

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ГІМНАЗІЯ-ШКОЛА» № 1 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Маріупольський навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» № 1 – це інтелектуальний, духовний і культурний центр становлення особистості, який забезпечує вневнений рух у майбутнє.

Заснована гімназія № 1 у 1989 році. Це заклад з поглибленим вивченням окремих предметів суспільно-гуманітарного, філологічного, природно-математичного напрямків навчання. Гімназія є дипломантом V Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2013 рік), переможцем регіональної програми «Моделі моніторингу якості освіти» (2014 рік), а також дипломантом ІІ ступеня «Якість освіти» (2015 рік).

Основним напрямком роботи закладу є розвиток інтелектуальних здібностей гімназистів. Його координатором є наукове учнівське товариство «Еврика». Щорічно учні гімназії стають переможцями та призерами обласних та всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів. Деякі гімназисти є переможцями Міжнародного американського 

конкурсу з англійської мови «Акт на підтримку свободи». Ці діти навчаються в коледжах США. Учні є призерами Всеукраїнського чемпіонату інформативних технологій «Екософт», призерами та переможцями Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з ІКТ при Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка, обласних конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

За результатами ЗНО гімназія входить у ТОП-10 найкращих шкіл Маріуполя, в ТОП-20 шкіл Донецької області та ТОП-200 шкіл України з математики.

Колектив Маріупольського навчально-виховного комплексу «Гімназія-школа» № 1 постійно створює систему, що забезпечує поглиблену підготовку національно-свідомої, конкурентноспроможної в сучасному соціумі особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної поведінки та усвідомлює свою приналежність до України і світової цивілізації.

87529 Донецька область, м.Маріуполь, Лівобережний р-н, вул. Воїнів Визволителів, 92, (0629)583264. http://www.gimnasia-1.dn.ua

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЛІЦЕЙ-ШКОЛА № 48» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Школа XXI ст. обумовлює необхідність докорінного переосмислення освітньої парадигми.

Чи здатні сучасні освітні заклади якісно виконати таке суспільне замовлення? Відповіддю на це питання і стало функціонування Маріупольського НВК «Ліцей-школа №48».

У вересні 1984 року на далекій околиці промислового міста Маріуполя відкрилася нова середня школа № 48. З 1996 року у навчальному закладі організовано профільне навчання, а в 1998 році з'явилися класи з українською мовою навчання. У 2016 році школа реорганізована у НВК «Ліцей-школа № 48» з юридичним профілем. Це результат кропіткої роботи адміністрації школи та всього педагогічного колективу в рамках дійсного договору про співпрацю закладу з Національною академією внутрішніх справ м. Києва, Меморандуму про співпрацю з Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, з метою задоволення потреб учнів та запитів батьків.

Сьогодні НВК «Ліцей-школа № 48» – це навчальний профільний заклад. За допомогою впровадження юридичного профілю, педагогічний колектив закладу готує дітей до участі у громадському житті, виховує у них почуття впевненості у собі, у своїх діях і разом з тим формує критичне ставлення до своєї особистості, відповідальність за власні вчинки.

НВК постійно співпрацює з різними ВНЗ. Це МДУ, ПДТУ, на базі яких проводяться різноманітні круглі столи, семінари, науково-практичні конференції. Учні закладу – активні учасники цих заходів, переможцями яких вони неодноразово ставали. Учні юридичних класів – основні члени «Ліги майбутніх поліцейських», організованої в рамках проекту «Схід і захід разом». Крім того, у рамках профілю навчального закладу підписані договори про співпрацю з Харківським національним університетом внутрішніх справ та Донецьким юридичним інститутом (м. Маріуполь), студентами яких стали випускники ліцею-школи.

У закладі велика увага надається роботі з обдарованими учнями, зокрема науково-дослідницькій роботі. Учні неодноразово перемагали на обласному етапі всеукраїнських предметних олімпіад, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН обласного та всеукраїнського рівнів.

У 2017 році за результатами ЗНО з усіх предметів НВК «Ліцей-школа № 48» посів ІV місце серед шкіл Маріуполя та увійшов у ТОП-10 шкіл Донецької області, з української мови – до ТОП-100 шкіл України.

Дорога з нами – шлях до успіху!

87550, Донецька область, м.Маріуполь, просп. Свободи, 45, (0629)241138, school-48.ucoz.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 36 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Еволюційні суспільно-політичні та соціально-економічні зміни, перспективи Європейської інтеграції невідворотні. Вони визначають місію Маріупольської ЗОШ № 36 – розбудова сучасної української школи, яка забезпечить реалізацію стратегічного державного курсу: країна освіченого загалу, суспільства високої культури і рівних можливостей. Школа стає  агентом змін, осередком нововведень, удосконалення, модернізації освітнього середовища та навчально-виховного процесу, взаємодії суб'єктів останнього і громади. Одночасно з цим націлюють на пошуки нових ідей, проектів, команди однодумців.

У фокусі уваги педагогічного колективу такі стратегічні напрямки модернізації шкільного середовища: Школа партнерської взаємодії; Школа – територія толерантності; Школа активної ініціативи та творчості; Школа історичної пам'яті; Школа розвитку національної свідомості; Школа – територія здоров'я та спорту.

Цілком розділяючи думку американського психолога Герберта Шепарда, фахівця з питань управління організаціями, про те, що «найліпша формула для проведення ефективних нововведень – це ідея, ініціатива та декілька однодумців», директор закладу Карнаушенко Руслана Вікторівна розпочала свою діяльність у 2014 році із формування команди однодумців – творчого педагогічного колективу небайдужих та ініціативних, творчих та високопрофесійних людей.

Адміністративна команда заступників директора та педагоги підтримують ініціативу керівника, тому активно спільно будують Школу партнерської взаємодії у внутрішньому середовищі навчального закладу.

У закладі діє внутрішня програма творчого розвитку особистості, яка включає 7 стежин – основних напрямів ціннісного ставлення до себе та навколишнього світу:

• «Всесвіт у собі»;

• «Гармонія зі світом»;

• «Здорово жити – здорово»;

• «Довершена особистість»;

• «Я – Громадянин»;

• «Гармонія душі та тіла»;

• «Я – частинка природи».

Розбудові школи спорту та здорового способу життя допомагають численні програми і проекти навчального закладу. Просвітницька освітня програма «Рівний – рівному» сприяє розумінню дітьми і молоддю переваг і формуванню принципів здорового способу життя, стимулюванню до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначенню шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуттю знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмові від негативної поведінки.

Не зважаючи на свій поважний вік, 80 років, школа готова до змін, бо її омолоджують і живлять мрії, надії та плани, які має педагогічний колектив.

Донецька область, м.Маріуполь, вул. Куїнджі, 140, (0629)331273, mariupolschool36.hostenko.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 10 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

З метою формування у дітей позитивного відношення до здорового способу життя, мотивації на збереження й поліпшення свого здоров'я педагогічний колектив Маріупольської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 10 вже протягом десяти років впроваджує просвітницькі програми в навчально-виховний процес, використовує здоров'язберігаючий компонент у змісті навчально-виховної діяльності, розвиває учнівське самоврядування та співпрацю з батьківською громадськістю.

ЗОШ № 10 – найбільша школа Маріуполя (станом на 01.10.2017 – 1 362 учні) – працює в режимі розвитку та має стійкий позитивний імідж на регіональному та всеукраїнському рівнях.

З 2009 року школі надано статус «Школа сприяння здоров’ю», тому з 2012 року ЗОШ № 10 – опорна школа освітнього округу № 4 департаменту освіти Маріупольської міської ради, на базі якої створено інформаційно-ресурсний центр з питань превентивної освіти та виховання. За результатами роботи в 2014 році Міністерством освіти і науки України заклад був відзначений як «Школа, дружня до дитини» Всеукраїнської мережі навчально-виховних закладів превентивної освіти.

Педагогічний колектив працює згуртовано, надає учням якісні освітні послуги, спрямовані на підготовку конкурентоспроможного випускника та справжнього громадянина України.

Профільна освіта здійснюється через впровадження інформаційно-технологічного та технологічного профілів, завдяки чому учні старшої школи разом із атестатами про загальну середню освіту отримують сертифікати про здобуття професійної освіти Маріупольського будівельного коледжу і Маріупольського механіко-металургійного коледжу Приазовського державного технічного університету.

До системи позакласної роботи, організованої через співпрацю з позашкільними закладами, входять 12 гуртків та секцій, які працюють за базі ЗОШ № 10 (ручний м'яч, футбол, волейбол, баскетбол, тхеквондо, легка атлетика, квілінг, бісероплетіння, вишивка, хореографія, вокал, фінансова грамотність).

Система комплексного підходу до просвітницької діяльності щодо пропаганди здорового способу життя на основі розвитку морально-духовних цінностей, проведення масових акцій і заходів – все це сприяє вихованню особистості з високим рівнем культури здоров'я, створює середовище для формування життєвого досвіду учнів, самореалізації вихованців у різних галузях знань.

Досвід роботи педагогічного колективу з питань превентивної освіти та виховання було презентовано на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

м.Маріуполь, вул. Азовстальська, 53,  (0629)58-32-67, marschool10.klasna.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 15 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Школа заснована в 1975 році. В грудні 2009 року на посаду директора була призначена Кучер Л.В., і школа почала змінювати акценти своєї діяльності, стала будувати систему довіри і лідерства. Активна більшість вчителів школи отримала великий поштовх для розвитку, активізації та консолідації. Сьогодні відбуваються великі зміни в освіті, які вимагають і змін в самих навчальних закладах. І саме директор прийняв рішення про необхідність зміни того устрою, якого потребує сучасність.

У процесі перетворень в навчальному закладі збільшилась активність як учнів, так і батьків. До співпраці зі школою стали долучатися громадськість, органи місцевої влади.

Саме школа № 15 стала центром в одному з багатонаселених мікрорайонів міста, вона активно співпрацює з багатьма ВНЗ України та позашкільними закладами культури, спорту міста, має договори про співпрацю. Також навчальний заклад придбав можливість проходити навчальні практики з банківської справи на базі філіалів ПриватБанку, Першого українського банку (ПУМБ). Учні та їхні батьки стали отримувати якісну допомогу з профорієнтації, шляхом співпраці з вищими навчальними закладами міста (Приазовський державний технічний університет, Маріупольський державний університет, Азовський морський університет Одеської національної морської академії, Донецький юридичний інститут МВС України), місцевими підприємствами. Створення партнерських відносин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, стало напрямком на оновлення навчального закладу.

Школа активізувалася та направила свій розвиток на проектну діяльність. Результатом стала участь у проектах: Демократична школа (проект Ради Європи та Центру Вергеланда «Всеукраїнська програма освіти з демократичного громадянства»), Літня мовна школа «GoСamp», Школа проектного менеджменту в Сумах, «Посилка успіху-2017» (проект В. Кличка), Міжнародний проект «Креативне підприємництво», Всеукраїнський проект з енергозбереження, Національний обмін: схід і захід разом, Шведсько-литовський проект «Соціальна інтеграція через розвиток емоційного інтелекту та набуття навичок миротворення у школах на сході України».

В школі навчаються 1 093 учні, працюють 93 особи, з них – 74 педагоги (18 спеціалістів вищої категорії, 36 – І категорії, 9 –ІІ категорії, 11 спеціалістів, 10 старших учителів, 3 учителі-методисти).

Учні, батьки та педагоги об'єдналися для виховання громадян, готових до життя у суспільстві і до конструктивної взаємодії з іншими. Адже саме в школі кожен отримує перший досвід суспільного життя, який формує активну громадянську позицію.

Педагоги активно беруть участь у методичній роботі, яка є запорукою якісного навчання: міська методична нарада для координаторів Всеукраїнського українознавчого конкурсу «Соняшник», Всеукраїнська (не)конференція EdCamp, Всеукраїнська науково-практична конференція м. Житомир «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», Регіональна науково-практична конференція МДУ «Нова українська школа: багатовимірні простори якісних змін».

Педагоги планують і надалі працювати у напрямку розвитку демократичного суспільства, створення умов для виховання свідомого громадянина України.

Донецька область, м.Маріуполь, Приморський район, вул. Новоросійська, 12 , (0629)515342, marshkola15.ru

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ І–ІІІ СТУПЕНІВ № 46 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Маріупольська спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови № 46 – це найкраща у світі школа, яка півтора століття назад стала колискою знань, відкрила шлях у життя багатьом поколінням жителів селища Старий Крим.

З 2004 року заклад очолює Аракелян Інна Тарасівна, талановитий керівник школи нового типу, який уміло об'єднує традиційні і сучасні методики роботи.

Однодумцями та міцною підтримкою директора є педагогічний колектив СШ № 46 – учителі творчі, захоплені своєю справою, ініціативні, готові до експериментів та здатні на втілення новаторських планів.

Школа успішно реалізує завдання освіти майбутнього шляхом створення інноваційного простору для розвитку соціально-активної, компетентної, освіченої, національно-свідомої особистості.

Одним із важливих засобів удосконалення процесу комплексного виховання молодого покоління, розширення його кругозору, розвитку пізнавальних інтересів та здібностей є музейна педагогіка. Технологія розроблена та апробована на практиці педагогічним колективом СШ № 46, затверджена методичною радою Маріупольського НМЦ, представлена на VІІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» у Києві, на ІІ Конгресі освітян Донеччини «Освіта Донеччини: перезавантаження», 2016.

У 2005 році створено Центр інтелектуального та творчого розвитку «Прометей», який забезпечує якісно нове освітнє середовище, створює осередок для розвитку та реалізації творчих здібностей, талантів учнів.

Навчити поважати науки, показати шлях до них – це мета наукового товариства «Астері». Дослідницькою роботою охоплено 22 % учнів. Кращі з них стали переможцями та призерами конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України міського, обласного та всеукраїнського рівнів.

Колектив пишається учнями, які здобули перемогу у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з новогрецької мови, дипломантами Міжнародної науково-практичної конференції «Україна очима молодих», Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край», Регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука – перші кроки», науково-практичної конференції «Науковий дебют». Кращі учні є стипендіатами Президента України, органів місцевого самоврядування, Міжнародного благодійного фонду «Ясон», Міжнародного холдингу «Теле-трейд».

У житті селища школа відіграє важливу роль: вона вирішує не тільки освітні задачі – навчання учнів, але й виступає центром культурного, національного, духовного життя селища.

87591, Донецька область, м.Маріуполь, смт Старий Крим, вул. Центральна, 41/а, (0629)51-15-83, marschool46.ucoz.ru

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 8 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ БОЙКА В.С.МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Спеціалізована школа № 8 розташована в с. Сартана – місці компактного проживання людей грецької національності. Її славетна історія веде свій початок з 1906 року, коли була збудована школа, яку згодом назвали міністерською. Зараз школа розміщена у новій сучасній будівлі і є інноваційним освітнім закладом.

Головним завданням школи є забезпечення рівного доступу до якісної освіти, надання максимально можливих освітніх, соціальних та культурних послуг кожній дитині за рахунок ефективного використання потенціалу ресурсів навчального закладу, партнерських організацій, міжнародного співробітництва.

Школа спеціалізується на поглибленому вивченні новогрецької мови і є пілотною в регіоні в цьому напрямку. Система навчально-виховної роботи закладу гарантує отримання учнями повної загальної середньої освіти; поглиблене вивчення новогрецької мови; профілізацію старшої школи (українська, іноземна філологія, технологічний та економічний профілі); умови кожному учню для реалізації його здібностей через вибір факультативів, курсів, гуртків, творчих студій і спортивних секцій; надання учням можливості оволодіння практичними уміннями й навичками науково-дослідницької діяльності через участь у науковому товаристві учнів «Евріка», роботі Літньої профільної школи, конкурсах студентської науки Маріупольського державного університету та Приазовського державного технічного університету, проведенні науково-дослідницьких конференцій.

Проектна технологія – один з основних напрямків інноваційної діяльності закладу. Це освітні, соціальні грантові проекти, які покращують методичну та матеріальну бази школи. Найвагоміші з них – Міжнародні українсько-грецькі проекти «Педагогічний обмін» та «Програма гостинності», завдяки реалізації яких в школі працюють вчителі з Греції, а педагоги школи проходять стажування у ВНЗ Греції та Кіпру. Це значно підвищує якість знань учнів з предмету спеціалізації та професійний рівень вчителів новогрецької мови. Підтвердження тому – постійні перемоги у Всеукраїнській олімпіаді з новогрецької мови (у 2017 році – 2 перших місця на ІV фінальному рівні). 
У січні 2017 року в житті школи сталася визначна подія – їй присвоєно ім'я Героя України Бойка В.С., працелюбного «Народного директора», чия професійна та суспільна діяльність тісно пов'язана з процесом будівництва та становлення закладу. 
Учнівський і трудовий колективи школи очолює та надихає на нові звершення Корона Людмила Олександрівна. Саме завдяки професіоналізму директора школа має власне обличчя, неповторний імідж в освітньому просторі міста та за його межами.

87592, Донецька область, м.Маріуполь, смт Сартана, вул. Генерала Куркчі, 37, 0963845817, 8shkola.wixsite.com/mariupolschool8
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 66 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Маріупольська СШ № 66 першою отримала статус української з поглибленим вивченням англійської мови (1994). За 27 років існування пройшла період невпинного пошуку, експериментування, прагнення створити інтелектуально-творче, комфортне освітнє середовище. З 2012 – опорна школа освітнього округу № 2. Наше педагогічне кредо: «Безумство – діяти по-старому, очікуючи нових результатів».

Місія школи – школа успішного учня, здатного забезпечити конкурентоспроможність України, її європейське майбутнє. Реалізується через цільову Програму розвитку школи у рамках 3 взаємопов'язаних проектів.

Проект «Успішний учень у школі успіху» орієнтує на розвиток інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації реалізації компетентностей учнів.

Проект «Агенти змін», спрямований на підготовку нового покоління вчителів, здатних динамічно працювати за новими науково-методичними засадами.

Головним аспектом проекту «Діалог» є творча співпраця всіх учасників освітнього процесу з громадським самоврядуванням.

Школу очолює Ровицька Н.Ю. – директор-менеджер, який визначає стратегію розвитку школи успіху, створює умови для зростання особистості, мотивує педагогів до самореалізації. В школі працюють 50 вчителів, які вдало управляють творчою і пізнавальною діяльністю учнів, використовують нові освітні технології. Вони – переможці міського та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Результатом плідної діяльності є високі показники: диплом V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014». Колектив школи – переможець, призер та лауреат міських конкурсів: «Кращий методичний кабінет», «Модель роботи з обдарованими учнями», «Візитка навчального закладу», – обласного конкурсу «Модель органів самоврядування».

СШ № 66 пишається своїми учнями: 36 навчалися в США за програмою обміну школярів «FLEX». Старшокласники активно працюють у МАН, перемагають в англомовних дебатних турнірах. П'ятикратні переможці Всеукраїнської суспільної акції «Громадянин». У 2016 р. команди школи посіли ІІІ місце в обласних конкурсах учнівських проектів «Вчимося бути здоровими», «Шкідливі звички», учасники Всеукраїнського проекту «Вчимося жити разом», українсько-литовського проекту «На шляху до змін», міжнародної конференції «Трансформація освіти. На шляху до миру та соціальних змін в Україні». Учні 9 класу посіли І місце в конкурсі «Diamond Challenge for High School» та були запрошені на Youth Entrepreneurship Summit у США. Футбольна команда посіла ІІІ місце на Всеукраїнських змаганнях «UNICEF Football Cup».

Атмосфера доброзичливості й високої мотивації навчання сприяє формуванню конкурентоспроможного випускника, патріота своєї держави, готового до саморозвитку упродовж життя, здатного жити й творити в нових умовах країни.


87539, Донецька область, м.Маріуполь, просп. Металургів, 75, (0629)340180 marschool66@ukr.net
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ І–ІІІ СТУПЕНІВ № 4 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Країною дитинства вважають учні, батьки та випускники спеціалізовану школу з поглибленим вивченням окремих предметів І–ІІІ ступенів № 4 м. Маріуполя. Школа сьогодні – це 773 учні, 49 ініціативних та творчих педагогів. У навчальному закладі працюють 28 класів, 11 з них – спеціалізовані з поглибленим вивченням української філології, математики, біології, хімії.

Заснована школа в 1961 році в промисловому Іллічівському районі Маріуполя. Першим директором було призначено Бурка С.П., а через два роки навчальний заклад очолив Черняков А.О.

Педагогічний колектив спрямував свої таланти на якісну освіту дітей, організацію виховної роботи, створення дитячих об'єднань. У 1968 році школа стала середньою, а в 90-х роках почали функціонувати класи з фізико-математичним та гуманітарним профілями.

З 1997 року навчальним закладом опікувалась Полторацька В.М., під керівництвом якої педагогічний колектив вийшов на новий етап розвитку. Школа стала на шлях переходу до моделі інноваційного розвитку, пошуку та використання нових форм організації навчально-виховного процесу. Результати діяльності педколективу за цей період було представлено на Всеукраїнському конкурсі «100 кращих керівників шкіл», через експериментальну роботу «Управління якістю освіти через моніторингові дослідження».

У 2016 році творчий колектив педагогів, учнів, батьків очолила Москаленко І.І. З цього часу колектив працює над створенням умов для формування самостійної, компетентної, конкурентноспроможної, соціально-успішної особистості, здатної до самореалізації і вдосконалення. Тому робота з обдарованими дітьми, розвиток їхніх інтелектуальних здібностей є одним з головних напрямків діяльності. З цією метою у навчальному закладі працюють програми «Обдарованість» та «Літня школа обдарованих дітей».

Учні та випускники навчального закладу – переможці й лауреати міського конкурсу «Майбутнє Маріуполя» в номінації «Юний ерудит», учасники Президентського балу старшокласників, стипендіати обласної ради Донецької обласної держадміністрації, переможці й лауреати ІІІ, ІV етапів всеукраїнських науково-практичних конференцій МАН, творчих та інтелектуальних конкурсів різних рівнів.

Громада школи виступає за екологічний простір і пишається роботою «Зеленого загону», за ініціативи якого на базі школи проходять міські дебатні екотурніри. Літня школа лідерів, дебатний клуб «Альтернатива», фестиваль-конкурс «Біла ворона», «Школа медіації» – візитні картки закладу.

Спеціалізована школа № 4 має привабливий імідж, свої традиції, гімн, емблему та насичене подіями життя.

87524, Донецька область, м.Маріуполь, вул. Сеченова, 51а, (0629)381213, marschool4.inf.ua

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 5  З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням окремих предметів м. Маріуполя поки ще не має величезної історії на своєму освітянському шляху. Молода і перспективна школа гостинно відкрила свої двері для школярів тоді нового мікрорайону «Східний» у 1986 році.

З того самого року беззмінно й очолює школу директор Мар'янова Світлана Іванівна – енергійна, цілеспрямована, повна планів і ідей людина. А її колектив – це педагоги-однодумці, які допомагають втілювати передові, інноваційні освітні плани та ідеї.

Розвиток творчої, інтелектуальної особистості громадянина України – один з провідних напрямів роботи школи. З 1991 року стали формуватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів: математики, географії, історії, права, української та англійської мов.

З 1994 року працюють профільні класи старшої школи: фізико-математичний, економіко-правовий, філологічний. А у 1996 році створено наукове товариство старшокласників «Інтелектуал», яке об'єднало учнів для науково-дослідницької діяльності.

Учні – щорічні призери і переможці обласного і учасники всеукраїнського рівнів олімпіад. Тричі в різні роки успіхи випускників школи були відзначені нагородами Президента України. А за всіма досягненнями учнів стоять їхні наставники – талановиті педагоги.

У 2006 році школа на «відмінно» пройшла атестацію і отримала новий статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів, який успішно підтвердила в 2016 році. Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, а освітні послуги відповідають Держстандартам. З 2011 року школа є опорною в освітньому окрузі № 5.

Йдучи з вимогами часу, школа почала активно працювати в місцевих, регіональних і міжнародних проектах. Школа увійшла в регіональний проект «Школа – ВНЗ – Підприємство», почала працювати в міжнародних проектах: представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні і ГО «Інститут миру та порозуміння», Донецької ради по біженцях, Міжнародної громадської організації «Рада сімей України», «Освіта для сталого розвитку».

Січень 2015 року приніс для школи трагічні випробування: вона була піддана артилерійському обстрілу (знаходиться в зоні АТО). Але заклад було відновлено трохи більш ніж за місяць. Завдяки мужності і мудрості директора, значній допомозі холдингу «Метінвест», мерії міста та усіх небайдужих школа відродилася. Молодою і прекрасною її роблять дивні учні та не менш дивовижні вчителі, а очолює весь бурхливий процес шкільного життя беззмінний директор, молода душею, повна завзяття і енергії Мар'янова Світлана Іванівна.

м. Маріуполь, 87557, вул. Київська, 72, (0629)24-11-31, sh5.do.am

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА_САДОК № 150 «РОДЗИНКА» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Є в світі чудова, неповторна країна – Дитинство! Розташована вона не за високими горами, не за глибокими морями, а в казковому ДНЗ «Ясла-садок № 150 «Родзинка». Кожного ранку садок гостинно відчиняє двері для 200 веселих і невгамовних малюків.

Це сучасний заклад, який дбає про забезпечення права дітей на здобуття дошкільної освіти, створення кожному малюнкові рівних з його однолітками умов для подальшого навчання у школі, успішного особистісного розвитку. Бо кожна дитина – це «родзинка».

Дошкільний заклад працює над підвищенням національної культури та свідомості батьків і дітей засобами сучасного україномовного освітнього середовища.

Між педагогічним колективом та родинами вихованців налагоджена позитивна взаємодія щодо забезпечення гармонійного виховання та розвитку дошкільнят. Проводиться активна педагогічна просвіта батьків через різні форми роботи. Батьки – активні учасники різноманітних сумісних акцій.

У ДНЗ «Родзинка» можна шукати, мріяти, грати, фантазувати, дружити, вигадувати. Ми робимо все для того, щоб наші вихованці росли здоровими, веселими, кмітливими, розвиненими та інтелектуальними.

87515 , Донецька область, м.Маріуполь, Центральний район, вул. Казанцева 31-а , (0629)34-14-80 , 150dnz@ukr.net

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЯСЛА-САДОК № 156 «ДЕЛЬФІНЯТКО» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Є в країні маленький куточок, де серед маріупольських «хмарочосів» знаходиться справжній оазис щастя, здоров'я і творчості. В голубих красунях-ялинках та тендітних каштанах розташований ясла-садок, куди щоранку вже 34 роки поспішають діти, на яких чекають цікаві мандрівки, вистави, фольклорні фестивалі тощо.

В яслах-садку діти змалку вивчають рідну мову й виховуються за народними традиціями, а вихователі розповідають їм про звичаї та свята наших пращурів, прилучають до вивчання рідного краю не тільки малят, але й батьків вихованців. Любов до Вітчизни починається з любові до матері, родини, до своєї Малої Батьківщини. Тому велике значення має сім'я та спільне із педагогічним колективом визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей. Любов до сім'ї, дитячого садка, шанобливе ставлення до людини-трударя, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, загальнонародних свят – це невеликий перелік тих тем, яких торкаються педагоги з вихованцями на різних заходах: від тематичної виставки до українського фольклорного фестивалю «Коляда», який щороку проходить в стінах рідного садка, а у січні 2018 року планується ювілейний 25-й фестиваль.

87512 , Донецька область, м.Маріуполь, Центральний район, б-р Шевченко 337, (0629)50-00-75 , delfinyonok_156@ukr.net

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №31 «БІЛОСНІЖКА» ІЛЛІНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

У мальовничому селі Іллінівка, в затишному куточку Іллінівської ОТГ, серед струнких ялинок і довгокосих берізок є країна казок та мрій, гри та радості, музики і малюнка, краси і фантазії – справжнісінька країна дитинства, що рясніє щирими усмішками, допитливими поглядами, неповторними талантами.

Сюди щоранку поспішають маленькі принци та принцеси, які з нетерпінням чекають незабутніх вражень, яскравих емоцій, цікавих пригод і нових відкриттів. І вся ця диво-краса – заклад дошкільної освіти № 31 «Білосніжка».

Наше педагогічне кредо: «В кожній дитині сонце, тільки дайте йому засяяти». Тут знайдуть ключик до серця кожного малюка. Освітній процес здійснює переважно молодий педагогічний колектив у складі 9 педагогів: директор, практичний психолог, 6 вихователів, музичний керівник. У трьох групах закладу виховують 48 дітей.

Тут малюка не тільки доглянуть, пограються з ним, а ще навчатимуть, розвиватимуть, виховуватимуть. Тут затишно й комфортно – світлі, просторі групові кімнати, затишні спальні, чудові іграшки, сучасні ігрові куточки, гарний музичний зал. Поспілкуйтеся з маленькими вихованцями садочка – і ви відчуєте увесь ритм праці цього чудового колективу.

Особлива заслуга в цьому належить енергійному, досвідченому керівникові Аллі Володимирівні Луненко. Ім’я Алли Володимирівни відоме фахівцям у галузі дошкільної освіти в Костянтинівському районі та Іллінівській ОТГ. Це творчий педагог, талановита людина і гарний організатор.

Педагоги закладу в постійному пошуку шляхів оновлення, вдосконалення педагогічного процесу. Головне завдання дошкільного закладу – допомогти дитині повноцінно, гармонійно і комфортно розвиватися, формувати особистість, забезпечити інклюзивне навчання як систему освітніх послуг. Особлива увага приділяється належному мікроклімату і предметному середовищу.

З метою вдосконалення освітнього процесу педагогічний колектив у своїй роботі використовує альтернативні методики та інноваційні технології: мнемотехніка, пісочна терапія (авт. Грабенко Т.М., Зінкевич-Євстигнеєва Т.Д.), LEGO-конструювання, методика навчання дітей розповіданню за картками-схемами Крутій К., інноваційна технологія «Терапія піском», тістопластика, ізо-терапія.

За роки роботи педагогічний колектив закладу має успіхи і досягнення в галузі здійснення освітньої діяльності, бо це – колектив однодумців, творчих педагогів, робота яких підпорядкована спільній меті. Вони прагнуть створити в садочку такі умови, щоб він був, місцем радості для дітей, місцем творчості для педагогів та місцем впевненості і спокою для батьків.

А любов і турбота педагогів та батьків будуть дітям дорогою у щасливе майбутнє!

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК № 166 “ДІОСКУРІЯ” МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

У багатонаціональному, славному традиціями грецькому селищі Сартана, що у Донецькому краї, поблизу дивовижного міста Маріуполя, є дошкільний навчальний заклад № 166 «Діоскурія», яким керує Єрмоленко Євгенія Олександрівна.

Палац дитинства «Діоскурія» є виховним та культурно-естетичним центром селища Сартана, а також опорним серед навчальних закладів освітнього округу № 8. Тут працюють 45 добрих, творчих, працьовитих, уважних дорослих та навчаються 198 кмітливих, невгамовних, шустрих дошкільнят.

Назва нашого дошкільного закладу має грецьке походження. Любов до культури предків притаманна цьому регіону, оскільки в селищі, згуртовані дружньою родиною, проживають мешканці грецької, української, російської і багатьох інших національностей, які зберігають свою історію, мову, звичаї та традиції.

Робота у дитячому закладі «Діоскурія» будується на вихованні патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до свого та інших народів, збереженні та зміцненні здоров'я дітей. Систематичне втілення здоров'язберігаючих технологій сприяє позитивним змінам усього організму дошкільників. Про це говорять високі результати діагностики рівня фізичного розвитку дітей, зниження показників захворюваності дітей. Результатом злагодженої цілеспрямованої і професійної роботи усіх ланок фізичного виховання є щорічні перемоги у різних змаганнях, спартакіадах і олімпіадах.

Славиться садочок і своїми успіхами у роботі з відродження традицій козацтва. Саме в цей важкий для нас час, коли селище Сартана знаходиться у прифронтовій зоні, де діти не з чуток знають, що таке мінометні обстріли, порушені домівки і втрата близьких, вихователі-берегині Українського Реєстрового Козацтва роблять усе можливе, щоб захистити дитячу психіку. Тому найактуальнішим завданням є створення цілісної системи всебічного розвитку дитини і втілення її в освітньому процесі.

На базі дошкільного закладу створено дитячу Козацьку республіку «Молода Січ», до складу якої увійшли курені, сотні та півсотні навчальних закладів освітнього округу № 8 усіх вікових ланок. Педагоги ростять маленьких козачат на принципах православ'я, толерантності, поваги до національних традицій усіх народів, що є підґрунтям для виховання здорових, сильних, мужніх, вольових козаків – майбутніх захисників своєї Вітчизни.

Діти – паростки нації. Щоб кожна дитина стала відбірним зерном і виросла гармонійною особистістю, потрібно створити для неї всі умови в сім'ї, в дитячому садку, в школі. Треба посіяти в душі кожного з них зернятка народної пам'яті і духовності, здоров'я і працьовитості, культури й істинної краси. Проростуть ці паростки добра – і виросте колосисте поле життя, натхнення, мудрості та самоповаги майбутньої надії нашої держави!

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК № 160 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

У кожного навчального закладу є своя історія, свій день народження. Заклад дошкільної освіти № 160 «Джерельце» святкує день народження двічі. Для перших вихованців садок гостинно відкрив двері в 1984 році, щоб огорнути їх турботою, стати другою домівкою, де вперше роблять самостійні відкриття, відчувають себе особистостями, громадянами України. Заклад має велику територію, прекрасну зелену зону, ігрові та спортивний майданчики, а головне – плавальний басейн. Основний напрямок роботи закладу – фізкультурно-оздоровчий. Але так було не завжди.

Трагічний день 24 січня 2015 року назавжди залишився чорною сторінкою в історії ДНЗ. Під час артобстрілу два снаряди влучили на територію садочка. Життя немов зупинилося. Справжні друзі не залишились осторонь. Працівники металургійних підприємств міста, волонтери та працівники закладу почали відновлювати зруйновану будівлю садочка. Другий день народження «Джерельце» святкує 1 квітня 2015 р.

Саме в цей непростий час заклад очолила демократичний, сучасний керівник – Варламова Ганна Олександрівна. Вихователі плідно співпрацюють з громадськими організаціями, благодійниками, різноманітними фондами, засобами масової інформації, разом з батьківським загалом беруть участь у міських грантових проектах.

На даний час садочок є найчисельнішим серед закладів дошкільної освіти Маріуполя. Усе, що робиться в садочку – все заради нашого майбутнього, наших дошкільнят, все заради того, щоб вони виросли справжніми патріотами своєї держави, рідного міста та родини.

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК № 119 “СВІТЛЯЧОК” МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Дитячий садочок – складний живий організм. Щодня творчі, фізичні, духовні енергії багатьох людей зливаються разом. Нота кожного: дітей, батьків і колективу однодумців – є складовою загальної мелодії. Тоді вона звучить… А диригентська паличка – в руках завідувача. Саме він комплектує команду, визначає домінанти діяльності, будує імідж закладу. Лариса Олександрівна забезпечує ефективну роботу, бачить перспективи розвитку, потенціал педагогів, сприяє здобуттю освіти і підвищенню кваліфікації вихователів, приділяє увагу роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Колектив дошкільного закладу «Світлячок» працює над створенням та підтримкою високого іміджу ясел-садка та позитивної громадської думки про діяльність закладу.

Ініціативною групою педагогів закладу під керівництвом завідувача створені творчі проекти «Маріуполь – місто Приазов'я», «Рід, родина, рідне», «Україна, рідний край, про родину все пізнай», якими користуються педагоги міста. У 2016 році вихованці закладу здобули І місце в номінації «Скринька мовленнєвих знахідок» у міській методичній панорамі «Калейдоскоп розвиваючих дидактичних посібників», у 2017 році – І місце в номінації «Родина, родина від батька до сина» у міському фестивалі дитячої творчості «Ми краплинки з криниці роду», діти постійно стають призерами та переможцями щорічних міських дитячих конкурсів і змагань, міської малої спортивної олімпіади.

У ДНЗ «Світлячок» дітям комфортно і затишно. Тут можна все: дружити, мріяти, сумувати, малювати, гратися, творити, радіти, міркувати, помилятися, фантазувати.

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК № 124 «СТРУМОЧОК» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Кожна дитина унікальна, з власним темпом розвитку. І дошкільний заклад має забезпечити малюкам щасливе проживання дитинства – в любові, радості, грі й спілкуванні. Таким закладом є «Струмочок» – маленька країна дитинства, звідки бере початок могутня ріка людського життя.

Неординарний керівник нової формації, з високим ступенем соціальної активності, голова освітнього округу № 4 серед ЗДО, секретар Ради керівників міста Гасіч Світлана Анатоліївна генерує і втілює нові ідеї, ініціює участь установи в міській програмі «Відповідальне батьківство», соціальному проекті «Місто нашими руками», міських конкурсах «Наш двір» і «Наше місто – наш дім», Міжнародному проекті соціальної та фінансової освіти дошкільників за програмою «Афлатот».

У межах міжнародного суспільного руху – освіти для сталого розвитку – активно впроваджує педагогіку емпаурменту. Творча група педагогів закладу взяла участь у випуску навчально-методичного посібника «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Діємо разом». Садок є базовим у розробці завдань та проведенні міського конкурсу для обдарованих дітей «Розумники і розумниці», видано декілька збірок «Завдання для кмітливих дошкільнят».

Завдяки натхненній, плідній праці всього колективу ДНЗ «Струмочок» створив інтегрований освітній простір для дошкільнят на запит сьогодення. Компетентні педагоги забезпечують високу якість сучасної освіти, є помічниками, друзями, порадниками, співрозмовниками для дітей. А вихованці беруть участь у міських, обласних та всеукраїнських заходах і стають лауреатами та призерами конкурсів.

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК № 125 “ЧЕРВОНА ГВОЗДИКА” МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

ДНЗ № 125 «Червона гвоздика» – цікавий, пізнавальний, ігровий освітній простір. Вже з першої хвилини, перебування на території закладу вас зустрічає оздоровча фітозона з запашними ялинками, самшитами, соснами, смереками, ялівцями, туями. На ігрових майданчиках ростуть різнобарвні квіти, які позитивно впливають на настрій дітей під час прогулянок. Кожна група оснащена дитячими меблями для сюжетно-рольових ігор, що сприяє розвитку психічних процесів, мовленню і соціалізації дітей.

Творчі, креативні, небайдужі педагоги впроваджують інноваційні технології під час навчально-виховного процесу, які дозволяють перетворити освітній простір у подорожі до різних країн знань: Шахової Королеви або Комп'ютерного генія, потрапити на гостину до Здоров'ячків, які з радістю покажуть цікаві фізичні вправи, двоповерховий автобус довезе до зупинки «Happy English», і ось казковий художньо-естетичний світ, який розкриває таємниці класичної музики, театралізованої вистави, художньої гармонії та хореографічної грації.

В дошкільному навчальному закладі проводиться робота щодо формування духовно-моральних, родинних, національних, особистісних цінностей. Створюється розвивальне середовище для майбутніх науковців, які з задоволенням досліджують навколишній світ. Цілеспрямовані, доброзичливі педагоги створюють умови щодо формування життєвої компетенції дитини, психологічного інтелекту, фізичної та пізнавальної активності, а також позитивної, дружньої атмосфери в закладі.

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК №148 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Ласкаво зустрічає маленьких мешканців міста Маріуполь сучасний та чудовий заклад дошкільної освіти № 148 «Джерельце». Цей садок найкраще відповідає своїй назві, бо вже багато років, з ранку до вечора, тут лунають дитячі голоси: нестримні, радісні, невгамовні, неначе краплинки чистого джерела.

У закладі дошкільної освіти функціонують 12 груп, в яких виховуються 268 дітей. Для своїх вихованців садочок став дійсно другою домівкою. В колективі працюють люди наполегливі, творчі, закохані у свою професію. Двадцять шість педагогів з ранку до вечора заповнюють день вихованців цікавими заходами, оточують турботою і ласкою, навчають бути особливими, індивідуальними, пристосованими до життя.

Всі малята мають можливість навчатися та розвивати свої творчі здібності в гуртках: англійської мови – «Еnglish land», спортивному – «Здоров'ятко», шахів – «Шахова абетка», співів – «До - мі - солька», логіки – «Ерудит».

Колектив закладу ефективно впроваджує оздоровчі технології в роботу з дітьми. На Всеукраїнському конкурсі «На кращий стан фізичного виховання» ДНЗ «Джерельце» посів друге призове місце.

Завдяки якісній роботі всього колективу, садочок користується попитом серед батьків, які бажають, щоб їхні діти виховувались саме в цьому дитячому закладі, де працює команда професіоналів, де створені належні сучасні умови, а дошкільнята отримують якісну дошкільну освіту та почувають себе щасливими.

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЯСЛА-САДОК № 108 “МАТРЬОШКА” МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Кожного ранку, ось вже 45 років поспіль, приходять покоління дошкільнят у дитячий садок «Матрьошка» – чарівну країну, сповнену щастям. Сьогодні це сучасний заклад дошкільної освіти, пріоритетним напрямком роботи якого є створення здоров'язберігаючого освітнього простору відкритого для інноваційних технологій, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, а допомагають у цьому педагоги, творчі, неординарні, креативні, в яких все іде від серця. Вони створюють умови для реалізації міжнародних проектів «Вчимося жити разом», «Садочок – простір, дружній до дитини». Кожна група – це комфорт і затишок, неповторний куточок краси і природи, казковий світ книг та іграшок, де звучить рідна мова, а вихователі вчать шанувати і поважати народні звичаї та традиції, любити і пишатися Батьківщиною. Традиційні свята «Першого Закосичення» та «Ігри юних козачат» формують національну свідомість маленьких громадян, плекають кращі традиції родинного виховання.

Ми дивимось на освіту як на процес розширення компетентності дитини, підтримку унікальності та талановитості кожного малюка, створюємо умови для саморозвитку, прояву сутнісних властивостей і самореалізації особистості. Педагогічний колектив поступово втілює ідею організації роботи лінгвістичного центру з вивчення дошкільнятами англійської мови. А унікальна група «Космічних мандрівників» надихає малюків на ознайомлення з таємницями Всесвіту.

Завдяки плідній співпраці педагогів і батьків, дитячий садочок забезпечує рівні стартові можливості для подальшого успішного навчання в умовах «Нової української школи».

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЯСЛА-САДОК № 135 «КРАПЛИНКА» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В Центральному районі Маріуполя шумить бурхливо озеро дитинства і серед нього – «Краплинка» – дошкільний заклад № 135. Тут кожного ранку на подвір'ї збираються маленькі вихованці з батьками для проведення традиційного музичного флешмобу.

Готовність до змін – необхідна та ефективна складова управлінця сучасного закладу освіти. Активна взаємодія з колегами, батьками, громадськістю покладена в основу власної системи роботи керівника закладу – Бойко Вікторії Володимирівни. Це участь у соціальних грантових проектах, акціях, які забезпечують зміцнення і покращення методичної та технічної бази закладу – постійного учасника міських та всеукраїнських акцій: «Посади дерево», «Голуб миру», «Засвітись-захистись», – та проектів: «Громадський бюджет», «Батьківський фонд». Педагоги та вихованці – неодноразові призери та переможці освітніх та професійних міських та всеукраїнських конкурсів: «Розумники і розумниці», «Національне виховання – майбутнє держави», «Живи в безпеці – не жартуй з вогнем!», «Ми – таланти твої, Україно!». Завдяки активній позиції, досвідченості Вікторія Бойко є керівником освітнього округу № 3, до якого входять 14 дитячих садків району.

Підтримує ініціативу керівника та забезпечує ефективну роботу закладу талановитий творчий колектив. Педагоги працюють над втіленням ідей сталого розвитку, формування фінансової та економічної компетентності дошкільників, беруть участь у реалізації міжнародних проектів та програм Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “ГІМНАЗІЯ-ШКОЛА” № 1 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Маріупольський навчально-виховний комплекс «гімназія-школа» № 1 – інноваційний заклад навчання, орієнтований на розвиток кожної дитини. Талановитий педагогічний колектив використовує в роботі нові педагогічні технології, забезпечує реалізацію нового змісту освіти, виховання активної національно-патріотичної особистості.

Реалізуючи Концепцію Нової української школи, колектив закладу постійно веде пошук нових педагогічних технологій, які сприяють формуванню новітнього освітнього середовища, яке навчає, розвиває та виховує.

Гімназія – це заклад з поглибленим вивченням окремих предметів: гуманітарного, філологічного, математичного напрямків навчання. Гімназія – дипломант V Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти», проекту «Освітяни та науковці України», переможець регіональної програми «Моделі моніторингу якості освіти», дипломант ІІ ступеня «Якість освіти».

Учні закладу – активні учасники інтелектуальних і творчих конкурсів, олімпіад, предметних турнірів, конкурсу-захисту робіт у МАН України. Гімназисти є переможцями Міжнародного американського конкурсу з англійської мови «Акт на підтримку свободи», призерами «Всеукраїнського чемпіонату інформативних технологій «Екософт», переможцями Інтернет-олімпіади з ІКТ при Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

За результатами ЗНО гімназія входить у топ-10 найкращих шкіл Маріуполя, в топ-20 шкіл Донецької області, в топ-200 шкіл України. Випускники гімназії є студентами кращих ВУЗів Маріуполя, Києва та зарубіжжя.

Пріоритетними напрямками в роботі є формування національно-патріотичної особистості гімназиста – свідомого громадянина України, виховання в учнів високого почуття патріотизму, здатного продовжити історію українського народу. Гімназія – це школа розвитку, успіху, радості.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЛІЦЕЙ-ШКОЛА № 48» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа № 48» – інноваційний заклад навчання, орієнтований на розвиток кожної дитини. Саме через освіту ми повинні виховати людину, здатну створювати і сприймати зміни, національно-свідому, морально-духовну, життєво-компетентнісну особистість .

Чи здатні сучасні освітні заклади якісно виконати таке суспільне замовлення? Відповіддю на це питання є функціонування Маріупольського НВК «Ліцей-школа № 48».

У вересні 1984 року на далекій околиці промислового міста Маріуполя відкрилася нова середня школа № 48. З 1996 року в закладі організовано профільне навчання, а в 1998 році з'явилися класи з українською мовою навчання. У 2016 році школа реорганізована у НВК «Ліцей-школа № 48» з юридичним профілем.

Це результат кропіткої роботи адміністрації школи та всього педагогічного колективу в рамках діючого Меморандуму про співпрацю з Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, з метою задоволення потреб учнів та запитів батьків.

Організатором реорганізації школи та відкриттям юридичного профілю стала директорка закладу – Борисенко Лілія Семенівна, яка є депутатом Маріупольської міської ради. Під її керівництвом на базі НВК постійно проводяться навчальні та виховні заходи міського та обласного рівнів. Лілія Семенівна є учасницею науково-методичних семінарів та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Сьогодні НВК «Ліцей-школа № 48» – це профільний навчальний заклад.

За допомогою впровадження юридичного профілю, педагогічний колектив закладу готує дітей до участі у громадському житті, виховуючи у них почуття впевненості у собі, у своїх діях і разом з тим формує критичне ставлення до своєї особистості, відповідальність за власні вчинки.

НВК «Ліцей-школа № 48» постійно співпрацює з вищими навчальними закладами. Це Маріупольський державний університет, Приазовський державний технічний університет, на базі яких проводяться круглі столи, семінари, науково-практичні конференції. Учні закладу – активні учасники цих заходів та неодноразові переможці. Учні юридичних класів – основні члени ГО «Ліга майбутніх поліцейських», організованої в рамках проекту «Схід і захід разом». Крім того, у рамках профілю закладу підписані договори про співпрацю з Національною академією внутрішніх справ м. Києва, Харківським національним університетом внутрішніх справ та Донецьким юридичним інститутом м. Маріуполя, студентами яких стають випускники.

У закладі велика увага приділяється роботі з обдарованими учнями, зокрема науково-дослідницькій роботі. Учні НВК стають переможцями та призерами обласних та всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

За результатами ЗНО ліцей входить у ТОП-50 шкіл Донеччини та ТОП-200 шкіл України з української мови. Дорога з нами – шлях до успіху!

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЛІЦЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛОЮ І–ІІІ СТУПЕНІВ» КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Шлях успіху НВК «Ліцей із загальноосвітньою школою І–ІІІ ступенів» Костянтинівської міської ради Донецької області розпочав у 1962 році.

Потужний учительський колектив, що нараховує 55 творчих педагогів, ініціював і впровадив у життя проекти й програми, спрямовані на розвиток закладу освіти. У тісній співпраці з учителями впевнено крокують дорогою вдосконалення 703 учні.

Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їхнього повноцінного морального, психологічного, фізичного розвитку – одне з завдань школи. На даний час у ліцеї функціонує два комп'ютерні кабінети, сучасні кабінети хімії і біології, інтерактивно обладнані кабінети початкових класів, підключені до інтернету.

Школа має кабінет практичного психолога та сучасну ресурсно-сенсорну кімнату, що забезпечує ефективну роботу двох інклюзивних класів і здобуття освіти в школі дітьми з особливими потребами.

НВК надає учням можливість реалізації індивідуальних творчих потреб через участь у роботі гуртків, факультативів, курсів за вибором, роботу в учнівському самоврядуванні «Аскорд». Уже більше 30 років функціонує Пушкінський музей, шкільні екскурсоводи неодноразово ставали переможцями у всеукраїнських конкурсах.

Ліцеїсти беруть активну участь у конкурсі «Intel-Техно Україна» (2010–2012, 2015 рр.), національному етапі Міжнародного конкурсу Intel ISEF, щороку стають переможцями IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, з російської мови та літератури; посідають призові місця у фінальному етапі всеукраїнських інтернет-олімпіад; перемагають у міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Готуючи майбутніх науковців України, педколектив залучає ліцеїстів до науково-дослідної роботи: участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН та в Регіональній виставці творчих робіт та наукових проектів учнів шкіл Донецької області «Наукова весна», в обласних екологічних конкурсах. Серед учителів ліцею – переможці та лауреати обласних етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», обласного конкурсу «Кращий працівник року», Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок з фізичної культури, Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень», інтерактивного конкурсу «Філолог-ерудит». Учні школи беруть участь у випробуваннях за «Програмою обміну майбутніх лідерів» (FLEX), троє учнів ліцею навчалися й проживали в сім’ях у США. Ліцеїсти пропагують активний спосіб життя: є активними членами фан-клубу ФК «Донбас», займаються в шкільних спортивних секціях, відвідують ДЮСШ, спортивні клуби міста; стають переможцями спортивних змагань різних рівнів: від міського до міжнародного; три роки поспіль ліцей посідає перше місце в міській спартакіаді.

Школа – майстерня, де формується думка молодого покоління. Задля підтримки ініціатив й активностей учнів у НВК «Ліцей із ЗШ» створюються та реалізуються різноманітні проекти. Успішно стартували в школі «Від дитинства – до батьківства», «Licey-FM». Активно долучається шкільна родина й до інших проектів, а саме: «Відкривай Україну», «Будуємо країну разом», «Дружня школа», «Твори добро», «Еврика», «Інтеграція через діалог», «Кроки до порозуміння», «Вчимося жити разом», «Компола», «Healthy schools: заради здорових і радісних школярів».

Педколектив НВК «Ліцей із ЗШ» прагне, аби дитина відчувала себе в школі щасливою, усвідомила повноцінність духовного життя, переживала щодня радість праці й творчості.

НОВОДМИТРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Майбутнє освітньої реформи в Україні значною мірою залежить від усвідомленого розуміння кожним учителем її суті, готовності до змін та перетворень, якості освітнього менеджменту управлінсько-адміністративної команди сучасного закладу освіти.

З дня свого заснування у 1991 році Новодмитрівський навчально-виховний комплекс Костянтинівської районної ради Донецької області – заклад нового типу. Його перший директор – Перевозник Віктор Федорович – упродовж 26 років наполегливо спонукав педагогічний колектив до створення високоякісного освітнього середовища, орієнтованого на дитину, її розвиток та соціалізацію. І вже в 1997 році Новодмитрівський НВК увійшов до «100 кращих шкіл України» і став соціокультурним центром сільської громади.

Сьогодні Новодмитрівський НВК має достатнє нормативно-правове, кадрове, науково-методичне, мотиваційне, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. На сучасному етапі розвитку освіти перед педагогічним колективом постало стратегічне завдання: створення такого освітнього простору, який би забезпечив випереджувальний, інноваційний характер освіти, сприяв становленню «всебічно розвинених, освічених українців, відповідальних громадян і патріотів, здатних до ризику та інновацій». Виконання поставленого завдання реалізується через такі напрями роботи: загальнонавчальний – дотримання стандартів освіти, виконання навчальних програм; проектно-дослідницький – залучення учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, проектній діяльності, науково-дослідницькій роботі МАН; громадсько-соціальний – участь у дитячій громадській організації «Козацька республіка», як потужного засобу «виховання на цінностях»; позакласний – робота гуртків у системі ЦДЮТ, зокрема вокального ансамблю «Каприз», хореографічного колективу «Грація», спортивних секцій; інклюзивний – співробітництво з районним центром інклюзивної освіти, психологічний супровід дітей з ООП.

Завдяки налагодженій співпраці адміністрації та педагогів заклад освіти має позитивні результати:

– сформовано колектив учителів-професіоналів – висока результативність у підготовці переможців всеукраїнських предметних олімпіад усіх рівнів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів. У школі працюють 18 переможців районного етапу конкурсу «Учитель року» та 11 лауреатів обласного рівня конкурсу «Кращий працівник року»;

– високий рейтинг школи в районі та області – педагоги демонструють проекти і методичні розробки на професійних конкурсах, науково-практичних конференціях обласного та всеукраїнського рівнів;

– задоволення батьків якістю навчання та виховання – високі результати ЗНО, рівень задоволення різними видами і формами навчання (дистанційне, індивідуальне, профільне), реалізація програми підтримки обдарованих дітей, відкрито профільні групи у 10–11 класах, поглиблене вивчення англійської мови;

– результативність освітнього процесу –

за результатами минулого року якість знань – 65 %; відмінників – 56; учнів, що навчаються на достатньому рівні – 128;

– успішна самореалізація випускників НВК – школа пишається своїми учнями та випускниками. За п'ять останніх років – 23 медалісти, які успішно працюють за кордоном. Багато хто вирішує важливі питання міжнародної співпраці в освіті та науці, розробляє напрямки розвитку нашої держави.

Отже, Новодмитрівський НВК розвивається, виховує конкурентоспроможне покоління, а значить освітній заклад будує майбутнє України.

АНДРІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ СЛОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Андріївська школа розташована в тихому, затишному куточку села Андріївка, поблизу м. Краматорська. Освіті на селі вже 100 років. Багато директорів змінилось за цей час, і кожен вніс свій вклад в її розвиток.

Зараз школу очолює Діхтенко Світлана Іванівна – досвідчений керівник, майстер своєї справи. Вона зуміла оточити себе однодумцями, об'єднати колектив, запалити бажання бути кращими. Створила школу, яка розвиває розум і душі дітей, виховує їх справжніми людьми.

Удосконалення й ефективне використання навчального, виховного й оздоровчого середовища для розвитку і творчої самореалізації особистості школяра – девіз учительського колективу. Це не просто слова, це справа їхнього життя.

Директор школи значну увагу приділяє зміцненню матеріальної бази, бо вважає, що це необхідна умова повноцінного навчально-виховного процесу. Будівля школи набула сучасного вигляду. В усіх класних кімнатах нові антисколіозні парти та металокерамічні дошки.

 

З цього навчального року в нашій школі стартувала НУШ – школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку і бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Складовими нового простору для школи є окремий комплекс з трьох кімнат, креативний зовнішній та внутрішній дизайн, комфорт та енергоефективність, сучасні умови для навчання, розвитку та спілкування, багатофункціональне середовище. Крім того, освітній простір організовується таким чином, щоб учитель міг спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках, діти мали можливість безпечно переміщуватися і мали місце для зберігання особистих речей.

На території школи збудований ігровий майданчик для дітей початкових класів, футбольне поле зі штучним покриттям, на якому тренуються діти ДЮСШ «Колос», та встановлені тренажери для фізпідготовки юних спортсменів.

Андріївська школа стала осередком культури, духовності на селі. Організація навчально-виховного процесу сприяє всебічному розвитку особистості кожного школяра, його творчих здібностей. Учні школи – активні учасники танцювальних гуртків, спортивних секцій, призери МАН, районних предметних олімпіад, переможці спортивних змагань і турнірів, всеукраїнських та міжнародних конкурсів: «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Гринвіч», «Геліантус», «Sunflower», проектів «Всеосвіта»,

«На урок» та ін. Участь у проекті «GoСamp» дала можливість учням побувати в мовному таборі під Києвом, де вихователями були волонтери з різних країн світу.

Директор разом із педколективом весь час у творчому пошуку: як зробити навчання кращим, максимально доступним, а умови комфортними для вихованців, як виховати справжніх патріотів.

БІЛОКУЗЬМИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Якою буде майбутня школа? Щоб відповісти на це запитання, керівник закладу освіти повинен мати уявлення про найважливіші завдання вчителя сьогодення, а саме: навчання учнів упродовж життя; вироблення вміння застосовувати знання на практиці, у професійній, суспільній діяльності, в побуті. Актуальним для набуття таких навичок є використання сучасних трендів – перевернутого та дистанційного навчання, компетентнісно-орієнтованого уроку, впровадження STEАM освіти.

Педагогічний колектив Білокузьминівської школи – це працелюбні, творчі особистості, основним покликанням яких є зростання та виховання сьогоднішніх громадян України.

Задовольняючи сучасні освітні вимоги суспільства, педагоги Білокузьминівської ЗОШ перебувають у творчому пошуці, активно займаються самоосвітою, систематично обмінюються досвідом. Наслідком такої плідної праці є вагомі результати:

– Подяка Міністерства культури України (керівник – Горічева О.В.);

– лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (Старков Д.О.);

– співпраця з обласним освітянським конгресом та обласною лабораторією освітніх технологій по створенню новаторських практик «Сучасні тренди в освіті. STEАM-освіта» (координатори – Шелкова О.А., Литвиненко Т.М.).

Виховна система освітнього закладу сприяє успішній діяльності учнів за напрямками національно-патріотичного, еколого-натуралістичного та соціального виховання. Про це свідчать здобуті учнями нагороди:

– Диплом Міністерства культури України, номінант Другого Всеукраїнського огляду творчих робіт «Забуті пам’ятки історії та культури України»;

– Диплом за І місце на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «За свободу»;

– Диплом за І місце у Всеукраїнському конкурсі-огляді «Галерея кімнатних рослин»;

– Грамота за активну участь у Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста»;

– грамоти за І місце в обласних конкурсах: «Птах року», «Парад квітів біля школи», «Біощит», акція «Жовте листя» (керівник – Горічева О.В.);

– Диплом переможців ІІІ Обласного фестивалю етнічних культур «Мови різні, душа одна» (керівники – Литвиненко Т.М. і Прокоф'єва Л.Р.);

– Грамота за І місце у регіональній квест-грі «Стрітенські зустрічі» (керівник – Кірєєва Є.М.);

Завдяки участі в соціальних проектах надається адресна допомога дітям із зони АТО, а також учні відвідують реабілітаційний центр для дітей, позбавлених батьківського піклування.

На базі школи працюють два музеї державного значення: етнографічний «Душі криниця» у селі Білокузьминівка та історичний «Пам’ять» у селі Віролюбівка, який став переможцем серед історичних музеїв при закладах освіти Донецької області. Відомий кінорежисер Михайло Іллєнко, подорожуючи Донеччиною, відвідав його разом із волонтерами «Край неба».

Школа є дійсним членом Асоціації «Відроджені гімназії України», учасником проекту «На крилах успіху» та Всеукраїнської програми для демократичного громадянства «Демократична школа» під керівництвом Європейського центру ім. Вергеланда.

Потужній освітній фундамент Білокузьминівської загальноосвітньої школи забезпечує згуртована спільнота творчих людей, яка успішно виконує покладені на неї функції: випустити в життя тих, хто поведе державу вперед у ХХІ столітті.

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

 

Великоновосілківський центр соціально-психологічної реабілітації дітей створений 15 грудня 2011 року. Центр розташований в селищі міського типу Велика Новосілка Донецької області. За час функціонування закладу в Центрі отримали допомогу 1056 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Основні завдання центру:

– надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги;

– проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб;

– створення умов для здобуття освіти з урахуванням рівня підготовки;

– сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки.

В основу корекційно-виховної роботи колективу Центру покладаються результати психолого-педагогічної діагностики. В Центрі працюють два практичні психологи, пріоритетними напрямками діяльності яких є вирішення таких соціально-психологічних проблем, як фізичне та психологічне насильство, запобігання конфліктів, здоровий спосіб життя. Також у закладі проходять реабілітацію діти, які постраждали від бойових дій в процесі проведення АТО. Для роботи з цією категорією дітей психологи використовують програму «Діти та війна».

Психологи закладу ведуть просвітницьку роботу серед вихованців, батьків, працівників Центру. Робота із батьками реалізується через консультації, розробку рекомендацій для батьків або осіб, які їх замінюють. Впроваджена нова форма роботи з батьками «Батьківський університет», мета якої – це встановлення системи взаємодії «Співпраця:

Центр – батьки – дитина». Результатом цієї роботи є можливість повернення дітей в біологічні родини.

В Центрі значна увага приділяється корекційно-виховній роботі. Заклад працює за власною «Комплексною програмою корекційно-виховної роботи з дітьми». Виховна робота спрямована на реалізацію системи заходів, спрямованих на всебічний розвиток дітей.

З метою забезпечення умов для розвитку дітей укладені договори про співпрацю з позашкільними установами. Вихованці центру відвідують екологічний гурток станції юних натуралістів, футбольну секцію футбольного клубу «Промітей». Один раз на тиждень проводять заняття викладачі музичної школи. Педагогами центру організована робота семи гуртків за авторськими програмами.

Для урізноманітнення дитячого дозвілля та розвитку дітей залучаються волонтери з концертними та ігровими програмами. Вихованці Центру мали можливість відпочити на Азовському узбережжі, в «Дитячому містечку» с. Яблуневе Івано-Франківської області, в екологічному центрі Черкащини, відвідали історичні місця Києва та о. Хортиця.

З початку створення Центру заклад очолює Майджі Лариса Миколаївна. За час роботи на посаді директора Центру зарекомендувала себе досвідченим, ініціативним, вдумливим керівником, створила творчий, продуктивний мікроклімат, сформувала команду однодумців.

Майджі Л.М. ініціювала участь колективу в обласних конкурсах міні-проектів, перемога в яких дала змогу значно поліпшити матеріальну базу закладу. Центр облаштований сучасними меблями, оргтехнікою та медичним обладнанням.

За особистий внесок у соціально-економічний розвиток регіону Майджі Л.М. нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради України.

На сьогоднішній день Великоновосілківський центр є осередком підтримки, любові та добра, яких потребують знедолені діти Донеччини.

ІВАНОПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сучасна українська школа перебуває в процесі плідного пошуку, активізації науково-педагогічної ініціативи. Колектив Іванопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів обрав для розвитку і діяльності концепцію школи-родини, яка насамперед ґрунтується на нових підходах в освіті.

Заклад створює умови для розкриття нових починань батьків, учителів, громадськості. Така школа дає змогу кожному реалізувати себе, щоб талант учнів був помічений. Зміст виховання в школі-родині визначається сукупністю виховних ідей В. Сухомлинського, які реалізуються через цільові комплексні програми.

Протягом шести років роботи в школі-родині оформлено родові дерева кожного класу, сім'ї, школи, створено шкільний та сімейні герби.

Цікавим для учнів 5–11 класів виявився конкурс проектів «Майбутнє Іванопілля – очима молоді». Особливо зворушливим було загальношкільне свято до Дня родини «Сповідь перед матір'ю», а такі заходи, як організація роботи шкільного телебачення «Iva-school», випуск шкільної газети «Шкільний вулик», створення міні-музею «Стежками рідного краю», «Зеленого класу» на подвір'ї, прокладання екологічної стежки «Кравецька Балка», виховують почуття турботи і гордості за свою малу батьківщину.

Фольклорно-етнографічний ансамбль «Берегинька» сприяє відродженню українських звичаїв і традицій, є учасником багатьох конкурсів та фестивалів. Гуртківці захоплюються читанням поезій Юрія Ряста (Юрія Валентиновича Каверіна) – поета рідного краю. Започатковано Рястівські читання спочатку в школі, а сьогодні – на районному рівні.

Діє батьківський університет «Мудрий супровід дитини в родині», головним завданням якого є створення єдиного освітнього середовища в сім'ї і школі.

Одним із напрямів інноваційного розвитку природничо-математичної освіти в Іванопільській школі є система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне та критичне мислення, наукову та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. Загальношкільний стем-проект «Зелений острівець» об'єднав дев'ять шкільних предметів та став переможцем на обласному рівні.

В умовах нового етапу реформування освіти в Україні значно зростає роль неформальної освіти педагогічних працівників. Методичну допомогу в організації інноваційної діяльності надає методична служба відділу освіти РДА, пропонуючи цікаві тренінги, майстер-класи, практичні семінари.

Ця школа-родина є активним осередком на селі. Співпраця з батьківською громадськістю забезпечує створення для дитини позитивного природного середовища, в якому розвиваються вміння, творчі здібності, формуються життєві компетентності. Це ідеальна модель виховання, що відіграє визначальну роль у формуванні особистості та суспільства.

ІЛЛІНІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ІЛЛІНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Створення освітнього середовища в Іллінівському опорному ЗЗСО почалося з участі в обласному конкурсі у квітні 2016 року на кращий проект опорної школи серед сільських шкіл.

З 2015 року учні почали поглиблено вивчати іноземні мови в комфортному сучасному навчальному середовищі, в атмосфері, яка стимулює, мотивує учнів на вивчення мови та активізує процеси творчості та пізнання. Вчителі та учні – постійні учасники різних англомовних конкурсів та освітніх проектів: «Гринвіч», «eTwinning», FLEX, «Міжнародний іспит PTI», Інтернет-конкурсів та олімпіад.

З 2016 року впроваджено практику проведення Турніру знавців англійської мови, який започаткував голова Іллінівської ОТГ Маринич В.О., нагороджуючи переможців премією.

Випускники Іллінівського опорного ЗЗСО успішно складають тести ЗНО, вступають до університетів України, Польщі, Словаччини.

Ми створили та продовжуємо створювати такі умови, за яких діти з інших сіл навчаються у нашому освітньому закладі.

Учителі та батьки першокласників 2017–2018 навчального року виявили бажання взяти участь у Пілотному впровадженні нового Державного стандарту початкової загальної освіти у рамках реформи «Нова українська школа». Заклад освіти – один з чотирьох в області, які пройшли конкурсний відбір.

В Іллінівському опорному закладі створено умови рівного доступу для здобуття якісної освіти для учнів, що проживають на окупованих територіях.

З 2016 року Іллінівська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів співпрацює з Костянтинівською філією ДонНУ імені Василя Стуса, де діє Освітній центр «Донбас-Україна», який створено для надання можливості абітурієнтам з територій проведення АТО вступити до університету за спрощеною процедурою та отримати якісну українську освіту.

Зрозуміло, що без підтримки міжнародних організацій, меценатів, закладу освіти було б важко, тому ми залучаємося до різних проектів: «Сталий розвиток – наш вибір», «Долаємо прірву: інструменти для об'єднаних громад», «Вчимося жити разом» (ЮНІСЕФ), «Комплексна психологічна допомога дітям, підліткам та родинам, що постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні» (ЮНІСЕФ), «Основи медіаграмотності та створення якісного журналістського контенту», «Громадянська активність молоді», «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці», «Інноваційні механізми створення ігрового простору дитини» в рамках співпраці між дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та the LEGO Foundation, «Безпечна школа – нова система якісної освіти для сільських дітей», «Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння з числа учнів/учениць для впровадження медіації за принципом рівний-рівному», «Компола».

Основним аспектом співпраці між ЮНІСЕФ та Фондом LEGO стала участь у проекті «Сприяння освіті». 2 роки поспіль ми отримували ігрові матеріали LEGO. Вчителі та психолог пройшли тренінги.

Ми не зупиняємося на досягнутому, впевнено крокуємо вперед, бо наш заклад – це заклад майбутнього, де зручно та комфортно навчатися дітям, де успішно реалізовуються всі далекоглядні плани.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 20 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20 м. Маріуполя була побудована у 1955 році у промисловому районі міста. Всі ці роки школа жила своїм особливим життям, писала власну історію. Школа завжди йшла в ногу із часом, і які б завдання перед нею не ставилися, гідно вирішувала їх. Це школа, в якій діти вчаться активно й гідно жити, розвивають та реалізують свої здібності. Вона має свою філософію: щасливі очі дітей – найвища оцінка роботи педагогічного колективу.

За час існування у школі склалися свої традиції. Найголовніша – це стабільний, працездатний, відданий дітям учительський колектив. Маріупольська ЗОШ № 20 – це «сімейна» школа. Тут навчалися дідусі і бабусі, їхні діти, і вчаться онуки. У закладі налічується понад 35 таких династій. Батьки, віддаючи своїх дітей до школи, знають: тут дитина навчиться здобувати знання, торкнеться прекрасного, переживатиме високі почуття.

Візія школи:

– трансформування звичайного закладу освіти в громадсько-активну школу;

– креативний педагогічній колектив;

– відповідальні батьки-партнери;

– набуття дитиною певних різних компетентностей згідно з концепцією Нової української школи;

– превенція негативних соціальних явищ;

– попередження і вирішення конфліктних ситуацій шляхом медіації.

Багато уваги школа приділяє проектній діяльності. Незважаючи на невелику кількість учнів (всього 325), у закладі впроваджують масштабні проекти: «Країна починається з тебе», «Міжрегіональна взаємодія», «Духовні цінності української молоді», «Шкільна служба порозуміння», «Локальна школа Успіху», «Лідери освітніх інновацій».

Партнерами школи є загальноосвітні заклади з різних міст України та Польщі (Тернопіль, Львів, Київ, Любомеж), військовослужбовці полку «Азов», «Національний корпус», духовенство Української Православної Церкви Київського патріархату, батьки, різні громадські організації: «Інститут миру та порозуміння», «Школа Успіху» (фонд В. Кличка).

Маріупольська ЗОШ № 20 є експериментальним майданчиком з впровадження предмету «Культура добросусідства» в рамках проекту «Поширення досвіду громадянської та міжкультурної освіти для демократичних змін в Україні» – поширення досвіду міста Львів (Добриця Л.О.), міста Маріуполь (Коновалова Т.П.), «Громадянська освіта» (Александрова О.В.). Учитель англійської мови Шепотиник К.М. втілює проект GоCamp «Запроси волонтера до своєї школи». До обласного передового педагогічного досвіду внесено досвід роботи закладу за темою «Консолідація виховних можливостей школи щодо формування громадянської ідентичності учнів». Колективом вчителів розроблено та представлено на обласному Конгресі освітян «Збірник компетентнісних вправ національно-патріотичного спрямування для учнів 1–11 класів». Щороку вчителі та учні беруть участь у науково-практичних конференціях, наприклад, у 2018 році учасниками таких заходів стали 15 учнів та 21 вчитель навчального закладу.

Директор школи Волкова В.Б. є учасником Програми міжнаціональних обмінів у рамках проекту «Містки громадської активності» (м.Калуш).

На даний час школа є учасником освітніх проектів «Енергоефективні школи», «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів», «Збирай та розділяй», «Відкривай Україну» тощо.

А ще діти дуже багато подорожують, вивчаючи історію рідного краю та країни.

В закладі відбувається дуже багато подій, до яких байдужих не буває. Вже давно нетрадиційними стали свята Першого вересня, Останнього дзвоника, Шкільна краса. Все це проходить через думки, інтелектуальні інтереси і творчість учнів і вчителів. Взаємовідносини, які склались у колективі школи, підбивають ідеї нашого буття і нашої спрямованості до духовного збагачення. Кожна дитина заслуговує на можливості для розвитку та самореалізації, а тим паче, коли вона про це мріє. У Маріупольській ЗОШ № 20 вірять: дитячі мрії варто втілювати в життя, – і невпинно працюють над цим.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 10 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Біля теплого Азовського моря, в Лівобережному районі Маріуполя, розташована одна із найбільших шкіл Донецької області – Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 10 Маріупольської міської ради Донецької області», в якій навчаються 1503 учні та працюють 86 ініціативних та творчих педагогів. Це велика родина, в якій взаємини з дітьми, батьками і колегами будуються на довірі, повазі, вимогливості і справедливості.

Школу було відкрито в 1974 році. Перший директор, Лук'янов Олександр Дмитрович, зробив багато для створення матеріально-технічної бази закладу, а Помазан Віра Іванівна, яка стала директором після нього, активізувала роботу громадських організацій та співпрацю з батьками.

В 1980 році заклад очолив Микола Михайлович Макаренко, під керівництвом якого середня школа № 10 вийшла на новий етап розвитку. Педагогічний колектив почав експериментальну роботу з орієнтації майбутніх випускників на педагогічні професії. З 1984 року заклад став експериментальним майданчиком Донецької області з поглибленого вивчення музики та впровадження хореографії в навчально-виховний процес. Результативна робота в цьому напрямку дозволила педагогічним працівникам закладу стати призерами конкурсів педагогічної майстерності «Учитель року», «Класний керівник. Крок у ХХІ століття», «Кращий клас України», а шкільному ансамблю хореографічних мініатюр «Ветерок» під керівництвом Тихонової К.А. отримати звання зразкового художнього колективу.

З 2005 року творчим колективом ЗОШ № 10 керує Зьома Наталія Олександрівна, директор-менеджер, яка плідно працює над створенням умов для формування компетентної, соціально-активної особистості, мотивує педагогів та учнів до самореалізації та здорового способу життя.

З 2009 року школі надано статус «Школа сприяння здоров'ю», а за результатами роботи з превентивного виховання в 2014 році Міністерством освіти і науки України заклад був відзначений як «Школа, дружня до дитини».

Педагогічний колектив працює згуртовано, надає учням якісні освітні послуги, спрямовані на підготовку конкурентоспроможного випускника та справжнього громадянина України.

Співпраця з позашкільними закладами забезпечує роботу в школі 10 гуртків та секцій (ручний м'яч, футбол, тхеквондо, легка атлетика, квілінг, бісероплетіння, вишивка, хореографія, вокал, фінансова грамотність), які дають учням позашкільну освіту.

Широкий спектр застосування сучасних технологій управління та формування стратегії розвитку школи ґрунтуються на підтримці батьківської громадськості, активній участі педагогічного та учнівського колективів в 12 міжнародних освітніх програмах, співпраці з вищими навчальними закладами України, участі в проектній діяльності.

Педагогічні працівники ЗОШ № 10 активно працюють у складі експертної групи при Національній академії педагогічних наук України, в обласних творчих групах та лабораторіях, неодноразово презентували свої напрацювання в журналах «Управління школою», «Соціальний педагог», «Педагогічна скарбниця Донеччини».

Перемоги учнів та вчителів в інтелектуальних олімпіадах, творчих фестивалях, спортивних змаганнях, конкурсах міні-проектів місцевого розвитку, Конкурсах малих грантів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), конкурсах творчих проектів ГО «Зелений Центр «Метінвест» свідчать: Маріупольська ЗОШ №10 – це колектив однодумців, зорієнтований на гармонійний розвиток педагогів та школярів.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 55 МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Грохотська Ольга Степанівна народилася в місті Маріуполі Донецької області. Батьки – Степан Якович та Олена Савеліївна – працювали на комбінаті «Азовсталь», мали багато нагород. Для маленької Олечки рідне місто – це море та «Азовсталь». Вона мріяла разом із мамою й татом працювати на комбінаті, а потім малювати море. З часом зрозуміла: щоб людина добре виконувала свою роботу, її треба навчити. І своє життя Ольга Степанівна присвятила дітям, їх навчанню.

З 2014 року Грохотська О.С. працює директором Комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 55 Маріупольської міської ради Донецької області».

Школа № 55 – школа, якій більш ніж півстоліття, школа з багатими традиціями, яка виростила тисячі дітей. Професії та долі колишніх учнів різні. Але їх об'єднує головне: вони справжні громадяни своєї Батьківщини, їхні серця наповнені любов’ю до України.

Провідною ідеєю навчального закладу є творчий пошук педагогічного колективу, спрямований на відродження української культури, звичаїв народу, патріотизму і національної гордості.

У школі велика увага приділяється родинному вихованню, бо із знання свого родоводу починається кожна людина. А коріння її закладене у батьківській домівці, в материнській пісні. Як наслідок, в школі навчаються по три покоління сімей. Завдяки педагогіці партнерства батьки та учні залучені до участі у грантах, вони реалізували Проект «Через мистецтво – до миру. Артстіна» (грант ЮНІСЕФ).

Педагогічний колектив, який став командою однодумців, культивує в учнях кращі риси української ментальності – працелюбність, свободу, формує у молодого покоління високу патріотичну свідомість, почуття любові до Батьківщини та толерантного ставлення до інших народів, культур. Учні та педагоги впроваджують проекти «Ми славимо тебе, Україно!» та «Читай, слухай, дізнавайся про країни Євросоюзу».

Маріупольська ЗОШ № 55 навчає та виховує людей, які визначають майбутнє нації.

Вчителі навчального закладу мотивують учнів до успіху, впроваджують педагогічну технологію «Створення ситуації успіху». У ЗОШ № 55 успішно працює учнівське наукове товариство «Промінь». В інклюзивних класах отримують освіту діти з особливими освітніми потребами, для них створено спеціальне освітнє середовище.

З минулого року втілюється в життя проект «Кар’єра починається з дитинства», метою якого стала допомога учням у виборі професії. В рамках проекту учнями створено сайт «Професійний стартап», який наповнюється матеріалами – учнівськими здобутками.

Будуть змінюватись часи, школа вирішуватиме нові завдання, проте актуальним є і буде залишатись виховання громадянина України, який знає і пам'ятає свій рід, свою материнську мову, цінує минуле і буде гідно творити майбутнє.

Директор школи Грохотська Ольга Степанівна разом із педагогічним колективом з оптимізмом дивиться в завтрашній день, пишається своїми учнями, планує майбутнє.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ № 5 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

Новій українській школі потрібні фахівці, адаптовані до сучасних соціокультурних умов, здатні творчо працювати, приймати нестандартні рішення, уникати шаблонів і стереотипів. Саме такий тандем професіоналів очолює Комунальний заклад «Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської міської ради Донецької області»: Кальсіна Світлана Олександрівна, Старцева Лілія Антонівна та Андрєєва Олена Миколаївна.

Творча група Андрєєва О.М., Кальсіна С.О., Старцева Л.А співпрацює з 2010 року. У 2015 році стала лідером-переможцем міського конкурсу моделей моніторингу якості освіти в номінації «Модель моніторингу навчальних досягнень учнів».

У лютому 2018 року Кальсіна С.О. перемогла у конкурсі на посаду керівника ЗНЗ з програмою розвитку освітнього закладу за моделлю «Територія успіху». У свою команду запросила Старцеву Л.А. та Андрєєву О.М.

В управлінні закладом важливу роль відіграє проектно-цільове планування та впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес. Враховуючи різні напрямки розвитку закладу новою командою сформовані освітні наступні проекти:

– «Від “я знаю” до “я вмію”»;

– «Комплексна психосоціальна підтримка та допомога найуразливішим групам населення поблизу лінії зіткнення»;

– «Вирішення конфліктів та впровадження відновних практик серед дітей та молоді, уражених конфліктом»;

– «Успішний учень у школі успіху»;

– «Вивчай та розрізняй: інфо-медіа грамотність»;

– «Створення єдиного інформаційно-освітнього простору»;

– Інноваційний освітній проект «Школа – ВНЗ – комбінат»;

– Міжнародний проект «Освіта для стійкого розвитку в дії».

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Українську освіту очікують кардинальні зміни. Пріоритетне завдання освітньої реформи – осучаснити зміст освіти. Діти мають здобути в школі вміння й компетентності XXI століття, узгоджені країнами ЄС і необхідні сучасному українцю. Це знання рідної, державної і двох іноземних мов, інформаційних технологій, вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, проявляти ініціативу, нести відповідальність за прийняті рішення, мати навички фінансової грамотності та підприємництва, активну життєву позицію.

– Реформи, розпочаті в Україні, мають бути підтримані суспільством і владою на місцях, ми не можемо зупинитись на половині дороги, – вважає директор департаменту освіти Маріупольської міської ради Братчикова Тетяна Іванівна. Системні реформи і рух шляхом модернізації неможливі без зміни української освітньої системи та усіх її складових. Треба визнати, що життя не стоїть на місці, розвиваються нові технології, відкриваються нові знання, й освіта Маріуполя, як флагман розвитку громади, потребує осучаснення, системних змін, адаптованих до потреб сьогодення. Освіта завжди була першою сферою суспільного життя, яка активно включалася в інновації, експерименти. Місія школи – передати учням знання та досвід попередніх поколінь, формувати риси, необхідні сучасному суспільству. Епоха третього тисячоліття диктує свої умови життя. І ми працюємо, відповідаючи умовам сьогодення в напрямі формування освітнього середовища з залученням установ, організацій і фондів, позашкільних закладів і батьківської громадськості, органів місцевого самоврядування і бізнес-структур для співпраці у вирішенні питань з всебічного розвитку учнів та учителів. Саме школа має стати сучасним осередком спілкування, взаємодії, партнерства; виховання справжньої духовності, плекання творчої особистості.

Реалізація Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») – це крок уперед, до європейських змін в освітньому просторі України. Освітня стратегія Маріуполя знаходиться на новому етапі становлення та спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку закладів освіти, впровадження освітніх реформ. Ефективність її функціонування залежить від професійної компетентності вчителів, якості підготовки учнівської молоді. Мережа закладів освіти міста Маріуполя сьогодні це: 86 закладів дошкільної освіти, 64 заклади загальної середньої освіти, 11 закладів позашкільної освіти. У 162 закладах працюють понад 3500 педагогів, які навчають і виховують понад 50 тисяч учнів та вихованців. Пріоритетними напрямами роботи департаменту освіти визначено наступність між дошкільною і початковою освітою шляхом реалізації єдиної перспективної системи розвитку і виховання старших дошкільників та молодших школярів в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»; інноваційна діяльність закладів освіти: розробка та апробація сучасних методик, технологій, підходів відповідно до офіційних експериментальних досліджень науковців; педагогічних новацій.

Головним критерієм якісної освіти є високий рівень конкурентоспроможності випускника, тому освітяни Маріуполя, за вагомої підтримки міської ради, впевнено рухаються до формування нового освітнього середовища шляхом реалізації Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», регіональної Програми розвитку освіти «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017–2020 роки», а також Програми розвитку міста «Маріуполь: стратегія – 2021», освітньою підпрограмою якої є «Освіта – інвестиція в майбутнє». Програма має на меті підвищення якості освіти всіх рівнів, розширення спектру професійної орієнтації для маріупольської молоді з перспективою підготовки власних фахівців для охоплення всіх сфер життєдіяльності міста. Інтегральними показниками Програми є конкурентна базова освіта, відсоток вступу випускників шкіл у ВНЗ міста, залучення дітей до позашкільної та додаткової освіти, працевлаштування випускників за спеціальністю, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, рівень задоволеності умовами знаходження в установах освіти дітьми з особливими потребами.

Педагогічною спільнотою Маріуполя створено сучасне освітнє середовище, впроваджуються інноваційні технології навчання і виховання; практична система професійної орієнтації у дошкільній та загальній середній освіті; забезпечено умови для інтелектуального, психологічного і фізичного розвитку дітей; вводять ефективну систему оцінки якості освіти шляхом залучення безпосереднього споживача – замовника послуг – учнів та батьків; обладнують установи з урахуванням потреб дітей з особливими потребами. У рамках реалізації міської Програми «Освіта – інвестиція в майбутнє» освітянами Маріуполя виконуються заходи, направлені на реалізацію національної концепції «Нова українська школа»: створення опорних шкіл – інноваційних центрів освітніх округів; розвиток різних форм і видів навчання (сімейне, дистанційне, екстернатне, індивідуальне, профільне, бізнес-освіта); реалізація програми підтримки обдарованих дітей; відкриття профільних груп, класів для дітей з особливими потребами; оновлення матеріально-технічної бази, оснащення класів і груп сучасним обладнанням; реалізація проектів «Золотий фонд освіти м. Маріуполя» (поширення передового педагогічного досвіду), «Мобільність педагогічних і керівних кадрів» (навчання, стажування); відкриття педагогічних спеціальностей у ВНЗ міста; розміщення різнопрофільних вузів у місті; підготовка педагогів-новаторів, педагогів-фасилітаторів, педагогів-консультантів для роботи з учнями; формування багатопрофільних шкіл з урахуванням запитів ринку праці; реалізація програми соціального партнерства «Професія. Кар'єра. Успіх».

Центральною фігурою у рeфoрмувaнні освітнього процесу, формуванні високого рівня адекватної соціальної готовності дітей до життя в соціумі є конкурентоспроможний вчитель. Функціонування нинішнього суспільства вимагає особистостей, як кажуть, із певною «начинкою», тобто таких, які здатні адаптуватися до надзвичайно складних умов життєдіяльності, ринкової економіки, боротьби за кращий статус у суспільстві, систематично опановувати нові знання, навички і вміння, долати перешкоди, досягаючи поставленої мети, при цьому не зашкоджуючи своєму психічному здоров’ю й зберігаючи психічну стійкість. Робота департаменту освіти спрямована на створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи, удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації, зокрема з використанням дистанційних форм навчання; визначених державними стандартами початкової та повної загальної середньої освіти; моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів. Безперечно, йдеться про конкурентоспроможну особистість, тож пріоритетний напрям роботи закладів освіти – робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю. Робота педагогів спрямована на створення належних умов для диференціації навчання та розвитку учнів за індивідуальною освітньою траєкторією відповідно до їхніх особистісних потреб, інтересів та здібностей.

Освітній простір міста Маріуполя є творчою лабораторією для педагогічної спільноти міста та регіону, культурно освітнім осередком для громади та батьків, майданчиком відкритих можливостей для учнів. Розвиток суспільства на сучасному етапі потребує зміни законодавства у сфері освіти, удосконалення мережі закладів, реалізації нових принципів в управлінні освітою, міжнародного співробітництва, розбудови нової української школи, розвантаження шкільних програм, оновлення змісту та запровадження компетентнісного підходу як основи освітньої реформи. Сучасна система освіти потребує докорінного перегляду більшості наших уявлень про традиційну освітню практику та відповідному соціальному замовленню. Потрібні нові моделі, орієнтовані на творчість, діяльнісні знання і високі моральні принципи. Важливою умовою успішної соціалізації особистості в суспільстві є принципово новий підхід до розуміння особистості в сучасному суспільстві. Нова освітня культура школи має орієнтуватися на презентацію особистості, розробку критеріїв і стимулів успішної та ефективної соціалізації особистості в суспільстві. А це можливо лише за умови інтеграції формальних та реальних вимог суспільства. Колектив департаменту освіти Маріупольської міської ради об'єктивно сприймає існуючу необхідність реформаторських перетворень в сучасному освітньому середовищі та направляє всі свої зусилля на високий рівень роботи, бо знає, чого хоче досягти, знає, що успіх залежить від певних зусиль і приходить до тих, хто його прагне.

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Орієнтуючись на реформування освітньої галузі в Україні, відділ освіти Костянтинівської РДА діє відповідно до Закону України «Про освіту», поставлених завдань і визначених напрямків Концепції «Нова українська школа», програми розвитку освіти Костянтинівського району, регіональної програми «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017–2020 рр.».

У зв'язку із процесом децентралізації й відокремленням Іллінівської об'єднаної територіальної громади, кількість закладів дошкільної та загальної середньої освіти в Костянтинівському районі зменшилася, проте це не вплинуло на роботу відділу освіти РДА, який вважає пріоритетним напрямком своєї роботи поліпшення й удосконалення системи надання освітніх послуг. Зокрема, в рамках заходів щодо соціально-економічного розвитку було виділено 6 434,4 тис. грн для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Дошкільна освіта в районі залишається першою та найважливішою ланкою, що ґрунтується на принципі дитиноцентризму, ідейний зміст якого – «дитина замовляє розвиток». Вже на ранньому етапі навчання дитини особливе значення в районі приділяється вивченню іноземних мов. Протягом двох років у 4 дошкільних групах ЗДО введено години для вивчення англійської мови.

Новий 2018 навчальний рік розпочався стартом Нової української школи. З метою наближення освітнього процесу навчання до європейських стандартів з районного бюджету на створення нового освітнього середовища в перших класах Нової української школи виділено 781,5 тис. грн.

У межах Проекту Марини Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» розпочала свою діяльність Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр», для якого за рахунок освітньої субвенції на загальну суму 190,6 тис. грн придбано сучасне оснащення.

З 1 вересня 2018 року в п’яти закладах загальної середньої освіти району працюють сім класів, де здобувають освіту діти з особливими потребами.

Система базової і повної загальної середньої освіти є міцним фундаментом розвитку особистості, яка сьогодні забезпечує дитині якісну освіту, а завтра – суспільне життя. Гордістю шкіл та надією району є золоті та срібні медалісти. У цьому році з п’яти претендентів підтвердили свої знання чотири випускники. За результатами цьогорічного ЗНО 8 учнів 11 класів отримали 178 і більше балів.

Одним із засобів підтримки обдарованих та здібних школярів є їх заохочення щорічною одноразовою стипендією. Так, 42 учні відзначено грошовими преміями за високі досягнення в навчанні, перемоги в олімпіадах, конкурсах на загальну суму 29,4 тис. грн.

В єдиному освітньому просторі району вагоме місце займає позашкільна освіта. Справжньою школою формування лідерської обдарованості є районна Рада школярів «Школа лідера». Для участі в Саміті «Бажай. Удосконалюй. Мотивуй», що проходив цього року на базі Міжнародного дитячого центру «Артек» у Пущі-Водиці, були запрошені й лідери районної ради школярів, а партнерський проект «Відкрита влада» між місцевим та учнівським самоврядуванням району увійшов до

Каталогу освітніх практик з громадянської освіти та національно-патріотичного виховання шкільної молоді, укладеного за підтримки Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.

Освіта Костянтинівського району Донецької області – це сфера злагодженої роботи досвідчених однодумців, професіоналів своєї справи заради майбутнього нашої країни. Набутий досвід вирішення освітніх проблем забезпечує успішну практичну реалізацію нових завдань розвитку освіти в районі.

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Пріоритетним напрямком діяльності методичного кабінету відділу освіти Костянтинівської РДА є науково-методичний пошук шляхів підвищення якості й ефективності фахової майстерності педагогічних і керівних кадрів закладів освіти.

За підсумками участі методистів та педагогічних працівників закладів освіти в проведенні заходів регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів районної державної адміністрації згідно із загальним обласним рейтингом результативності методичний кабінет посідає І місце серед дванадцяти районних методичних служб і трьох (ОТГ) області.

За активну участь у роботі ІІІ серпневого Конгресу освітян Донеччини «Освіта Донеччини: національний та європейський вектори розвитку» в збірнику матеріалів науково-практичної конференції надруковано виступи 12 педагогічних працівників освіти району (м. Краматорськ, 2018 р.).

Подякою Міністерства освіти і науки України творчого об'єднання «Соняшник» нагороджено методичний кабінет за сприяння в організації та проведенні в районі Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник – 2018».

За результатами педагогічних здобутків і професійної майстерності вчителів в очному етапі обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» дипломами лауреатів нагороджено трьох педагогів, а диплом переможця ІІІ ступеня – одного педагога.

На базі відділу освіти райдержадміністрації постійно проводяться обласні семінари-практикуми із представниками Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з проблем: «Управління інклюзивною та спеціальною освітою. Організація освітнього процесу в інклюзивному класі», «Не словом, а ділом: особистісно-орієнтований підхід у процесі навчання німецької мови», «Дидактичні основи викладання німецької мови як другої іноземної».

Протягом року педагогічні працівники у співпраці з методичним кабінетом стали активними учасниками всеукраїнських науково-практичних конференцій, а саме: «Формування нового освітнього середовища як важлива умова модернізації української школи», м. Житомир і Житомирська область (квітень, 2018); «Формування нового освітнього середовища сучасного навчального закладу: управлінські тренінги та майстер-класи», Івано-Франківська область (червень, 2018).

Участь у Міжнародних конкурсах допомагає педагогічним працівникам Костянтинівського району інтегруватися на світовому рівні. Так, у конкурсі «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу», організатором якого був Науково-дослідний інститут українознавства, визначено переможцями 7 педагогів ЗЗСО. На Міжнародному форумі дитячої творчості «Золотий мольберт», який проходив у червні 2018 року у Львові, представників району нагороджено дипломами переможців.

У Костянтинівському районі проводиться також ґрунтовна робота щодо участі педагогів та учнів у міжнародних освітніх платформах, таких як: «E-pals», «E-Twinning», які передбачають співробітництво шкіл із різних куточків світу. Налагоджено контакти з учителями-представниками таких країн, як Румунія, Туреччина, Словаччина, Франція, Польща, а також з учителями, які представляють заклади освіти України.

З метою подальшої якісної організації методичної роботи з педагогічними кадрами, надання науково-методичної підтримки керівникам освітніх установ в умовах упровадження нових стандартів освіти, відділ освіти Костянтинівської районної державної адміністрації та його методичний кабінет продовжують наполегливо працювати на результат заради нових досягнень у подальшій діяльності.

ВІДДІЛ ОСВІТИ ІЛЛІНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Відділ освіти Іллінівської сільської ради очолює людина, яка народилася в с. Ілліча (Іллінівка). Надія Василівна закінчила Іллічівську школу і повернулася після закінчення ДОНУ в рідний заклад учителем математики. Її життя пов'язане з Костянтинівським районом, з дітьми та освітою в рідному краю.

Сьогодення вітає нас великою кількістю реформ, програм, які направлені на розвиток особистості.

Робота відділу освіти здійснюється відповідно до Програми розвитку освіти «Освіта Іллінівської сільської ради в європейському вимірі. 2017–2020 рр.». У складі відділу освіти функціонує методичний кабінет. Проблема, над якою працює методичний кабінет: «Переформатування діяльності методичного кабінету з метою забезпечення якісної роботи з педагогами в контексті децентралізації та ефективного управління освітнім процесом».

В Іллінівській об'єднаній територіальній громаді функціонують 8 закладів загальної середньої освіти. Серед них – 1 опорний заклад та 3 філії, 8 закладів дошкільної освіти та 3 дошкільні групи у складі навчально-виховних комплексів.

Дошкільне виховання в громаді є найважливішою ланкою на шляху безперервної освіти. Розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя. Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти є активними учасниками обласних, республіканських та міжнародних освітніх проектів: «Теорія і методика освіти для сталого розвитку», «Психолого-педагогічний супровід особистості у складних життєвих ситуаціях», «Інноваційні механізми створення ігрового простору дитини за допомогою LEGO-конструктора», «Садочок – простір, дружній до дитини», «Психологічна підтримка особистості, яка опинилася в складній життєвій ситуації», «Забезпечення сталого інноваційного розвитку дошкільної освіти регіону» тощо.

Наступною ланкою є заклади загальної середньої освіти. Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов у 2017–2018 навчальному році був учасником Всеукраїнського експерименту, який мав на меті впровадження нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

В опорному закладі створено умови рівного доступу для здобуття якісної освіти для учнів, що проживають на окупованих територіях за екстернатною формою навчання. Школа співпрацює з Костянтинівською філією ДонНУ імені Василя Стуса, де діє Освітній центр «Донбас-Україна». Також заклад є пілотним для впровадження концепції «Безпечної і дружньої до дитини школи» (учасник проекту «Безпечна школа – нова система якісної освіти для сільських дітей»).

Третій рік освітні заклади поглиблено вивчають іноземні мови. Було впроваджено практику проведення Турніру знавців англійської мови, який започаткував Маринич В.О., голова Іллінівської сільської ради. Вчителі та учні – постійні учасники різноманітних англомовних конкурсів та освітніх проектів: «Гринвіч»; «eTwinning»; FLEX; «Міжнародний іспит PTI», Інтернет-конкурсів та олімпіад.

За досягнення у навчанні діти одержують стипендії. У 2018 році з місцевого бюджету було виділено 46 000 грн для нагородження 36 учнів громади.

З метою надання послуг дітям з особливими потребами в громаді була створена та успішно функціонує Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». Підписаний договір про співпрацю з Шахівською громадою.

Не все йде гладко, але реформування продовжується. І вже є чіткі результати реформи. За цей невеликий час існування громади зроблено чимало щодо покращення освітніх закладів.

Кожний заклад освіти Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області має свої здобутки та досягнення, які є для них ще більшим стимулом до розвитку та вдосконалення.