ВИЩА ОСВІТА

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», очолюваний ректором Наталією Миколаївною Чепурною, успішно забезпечує реалізацію завдань державної політики в галузі дошкільної, середньої та позашкільної освіти, а також щорічно здійснює підвищення кваліфікації понад 4 000 педагогічних працівників області.

Науково-педагогічним колективом інституту створено чітку систему розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації та запроваджено різні форми навчально-методичної роботи в міжкурсовий період. Зокрема, розпочалась активна підготовка вчителів, які у 2018 році будуть навчати першокласників, до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Підвищенню якості післядипломної освіти сприяє Черкаський освітянський портал як центр інформаційно-комунікаційного простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників області, який містить 15 потужних сайтів: «Дистанційне навчання», «Електронна бібліотека ЧОІПОПП», «Педагогічні інтернет-клуби», «Інтернет-школа педагогічної майстерності», «Інтернет-школа психологічної грамотності», «Віртуальна школа молодого педагога», «Творчі майстерні освітян Черкащини» та ін.

З метою підготовки педагогів області до активного впровадження STEM-освіти на базі інституту запрацював перший в Україні Навчально-тренінговий центр «Центр STEM-освіти», оснащений на рівні сучасних вимог. Сьогодні це 2 кабінети робототехніки (центр Lego-education та тренінговий центр), а також ресурсний центр та навчально-тренінгова аудиторія.

У плідній співпраці з науковими інститутами НАПН України налагоджено змістовну й результативну дослідно-експериментальну роботу 126 експериментальних навчальних закладів області.

Дев'ятий рік поспіль проводиться Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій, у ході якого вітчизняні та зарубіжні педагоги та вчені презентують результати власних досліджень сучасного змісту освіти, авторські методики, технології, інноваційні методи та форми роботи, моделі навчального та виховного процесів.

За вагомі досягнення в організації післядипломної педагогічної освіти на Міжнародних виставках-презентаціях «Сучасні навчальні заклади» Інститут тричі нагороджено Гран-прі «Лідер післядипломної освіти України» (2013, 2014, 2017 рр.), «Лідер наукової діяльності» (2012 р.) та «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (2015, 2016 рр.).

вул.Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003, (0472) 64 2178;http://oipopp.ed-sp.net

ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Галицький коледж ім. В. Чорновола – сучасний та успішний ВНЗ територіальної громади Тернополя, що забезпечує підготовку затребуваних фахівців з високими академічними, професійними, соціально-особистісними компетенціями.

Візія закладу – створення умов для навчання, розвитку особистості, творчої самореалізації кожного, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати та навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури, громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Започаткувавши освітню діяльність у 1997 році під патронатом Національного університету «Києво-Могилянська академія», сьогодні Галицький коледж ім. В. Чорновола – це багатопрофільний вищий навчальний заклад, що готує у поєднанні з 

наданням повної загальної середньої освіти фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста. З 2017 року у коледжі розпочато підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавр.

Уже впродовж 20 років коледж позиціонує себе як інноваційний навчальний заклад, в центрі діяльності якого – впровадження та постійне підвищення результативності системи менеджменту якості освітніх послуг, створення єдиного освітнього простору, комфортних умов для студентів і персоналу. У складі коледжу успішно функціонують юридичне відділення, відділення інформаційних технологій та видавничої справи, економіки та туризму, дизайну, відділ професійно-технічної освіти та гімназія «Гармонія». Впроваджуючи у навчальний процес основні ідеї сучасної освіти, коледж модернізує власну освітню діяльність згідно з новітніми вимогами. Потенціал навчального закладу дозволяє поступово формувати майбутніх фахівців, закладаючи основи багатоступеневої підготовки наших студентів.

Коледж є активним учасником і організатором просвітницьких фестивалів, молодіжних акцій та заходів, регіональних, всеукраїнських та міжнародних проектів, активно співпрацює з Тернопільським відділенням МАН. Започатковані у 2012 році з ініціативи навчального закладу «Тернопільські дні моди» щороку дають можливість тернополянам та гостям міста тримати руку на пульсі модної індустрії та бути свідками народження майбутніх кутюр'є. А такі заходи як «Західноукраїнська туристична виставка-фестиваль», гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда», всеукраїнський книжковий фестиваль «Джура-фест» жодного разу не обходилися без участі студентів та викладачів коледжу.

Сьогодні велика коледжна родина об'єднує понад 1,5 тис. учнів та студентів, 190 педагогів та співробітників, які творять прийдешню історію Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола з повагою до минулого цього закладу та вірою у його майбутнє.

46000, вулиця Богдана Хмельницького, 15, Тернопіль, 0352 257 649, gi.edu.ua

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету – один із найстаріших закладів освіти України, славна історія якого розпочалася у 1811 році. Він пройшов великий шлях становлення та розвитку від акушерської школи до медичного коледжу. Нині це провідний український заклад вищої освіти із сучасною матеріально-технічною базою, що успішно вирішує проблеми кадрового забезпечення медицини.

Про визнання коледжу як високопрофесійного закладу щодо надання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» свідчить проведення на його базі Всеукраїнської конференції для заступників директорів з навчальної роботи медичних училищ і коледжів України (1998 р.), І Всеукраїнського з'їзду молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів України (1999 р.), І Всеукраїнського конгресу з питань реформування медсестринської освіти (2007 р.), щорічних (починаючи з 2013 року) обласних конкурсів «Краща медична сестра ЛПЗ області», Х Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Ескулап-професіонал» (2016 р.).

Одним із головних напрямів діяльності Чернівецького медичного коледжу є наукова робота – невід'ємна складова частина освітнього процесу, наукової творчості викладачів та студентів.

З цією метою освітня система коледжу зорієнтована на взаємодію науково-методичної роботи педагогів з науково-дослідною діяльністю студентів. У цьому напрямі колектив коледжу плідно співпрацює з Вищим державним навчальним закладом України «Буковинський державний медичний університет», Тернопільським медичним університетом імені І. Горбачевського, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника, Українським інститутом національної пам'яті, Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова.

З року в рік зростає авторитет коледжу як одного з кращих навчальних закладів у підготовці медичних кадрів високої якості та кваліфікації. Безсумнівна роль і вагомий внесок у вихованні молодого покоління належить директору коледжу Кулику Олександру Федоровичу та потужному викладацькому складу (120 штатних викладачів, з них – 9 кандидатів наук).

Науково-дослідну роботу координують заступники директора, кандидати наук Ф.В. Кузик, Т.І. Бойчук, О.С. Стрижаковська, базовий методист Л.М. Авдіковська.

За останні роки 8 викладачів коледжу здобули науковий ступінь кандидата наук: Кузик Фрозіна Василівна, Новицька Ірина Олександрівна, Попович Ганна Борисівна, Стрижаковська Ольга Степанівна, Бойчук Тетяна Іванівна, Галичанська Ольга Миколаївна, Герман Леся Василівна, Мігальчан Ірина Олександрівна.

З кожним роком зростає внесок викладачів Чернівецького медичного коледжу до скарбниці вітчизняних наукових здобутків. Вони беруть активну участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях та з'їздах, публікують статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України, випускають монографії. П’ять викладачів коледжу виконують наукові дослідження:

– Гуменчук Ганна Іванівна – здобувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (далі – ЧНУ імені Ю. Федьковича);

– Гучко Оксана Іванівна – здобувач кафедри міжнародних відносин ЧНУ імені Ю. Федьковича;

– Захарія Віталій Іванович – здобувач кафедри міжнародних відносин ЧНУ імені Ю. Федьковича;

– Ліснянська Наталя Василівна – здобувач кафедри патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського;

– Ушакова Катерина Юріївна – аспірант кафедри психології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

У коледжі створено групи науково-дослідницької роботи студентів. Кращі студентські роботи беруть участь у міжнародних медико-фармацевтичних конференціях студентів і молодих науковців на базі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», науково-практичних конференціях ВНЗ Чернівецької області та України.

Отже, науково-дослідницька робота є однією з основних складових науково-педагогічного зростання викладачів і молодого покоління майбутніх науковців Чернівецького медичного коледжу.

вулиця Героїв Майдану, 60, Чернівці, Чернівецька, 58000, 03722 32239 www.medkol.cv.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ»

У цьому сучасному інноваційному навчальному закладі класична професійна освіта поєднується з військово-професійною підготовкою та патріотичним вихованням особистості нової генерації.

Завдяки умілій і наполегливій праці педагогів, офіцерів-вихователів у коледжі формується вмотивована, професійно освічена, ерудована, фізично підготовлена та патріотично налаштована молодь.

Коледж, заснований у травні 1923 року, є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює професійну підготовку висококваліфікованих робітників з технологічно складних, наукоємних і широкопрофільних професій та молодших спеціалістів за акредитованими спеціальностями. Тут готуються кадри для сфери зв'язку, електроніки та телекомунікацій, радіомовлення та телебачення, документознавства та інформаційно-комунікаційних технологій, туристичного та готельного бізнесу, автомобільного сервісу та машинобудування.

Колективові коледжу притаманні висока професійна майстерність, відповідальність, культура та шанобливе ставлення до учнів та їхньої праці, впровадження принципів родинної педагогіки та толерантності.

Особливістю цього професійного коледжу, який без перебільшення можна вважати навчальним закладом нового типу, є отримання випускниками не лише повної загальної середньої освіти та диплома кваліфікованого робітника, а й здобуття сталих фахових знань, навичок з військово-облікових професій.

Велика увага в освітньому процесі приділяється наслідуванню найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України, формуванню в учнівської молоді почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії на прикладах героїв минулого та захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави в боротьбі з зовнішньою агресією.

Підтверджуючи статус одного з найпотужніших професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, з 2005 року коледж веде роботу з розробки новітніх державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. Авторські групи педагогічних працівників коледжу створили нові професії широких кваліфікацій: «Оператор телекомунікаційних послуг», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Офіс-адміністратор», «Майстер готельного обслуговування», «Адміністратор програм радіо та телебачення» та розробили державні стандарти з них.

Сьогодні ми маємо робити те, про що завтра інші будуть лише мріяти – це не красиве гасло, а кредо, що поєднує зусилля згуртованого єдиною метою педагогічного колективу коледжу.

м. Київ, Шевченківський район, бул. Т.Шевченка, 56, (044) 235-16-40, (044) 234-67-73, 234-19-76, www.pkvfp.kiev.ua

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВАТА АРХІТЕКТУРИ

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури розташована в історичному центрі Одеси, де майже кожна будівля є пам'яткою архітектури. Це дуже символічно, тому що кому, як не будівельникам і архітекторам, відновлювати місто, особливо таке, як Одеса.

Бурхливий розвиток промисловості на півдні України на початку ХХ ст. зумовив необхідність у вищій технічній освіті, а саме – інженерах-будівельниках. У 1930 році створено Одеський інженерно-будівельний інститут (ОІБІ). У післявоєнні роки для забезпечення будівництва будівельниками і гідробудівельниками були реорганізовані деякі будівельні вищі навчальні заклади країни, зокрема Одеський інженерно-будівельний інститут кілька разів було реорганізовано та перейменовано, а з 1994 року Одеський інженерно-будівельний інститут був ліцензований за вищим IV рівнем акредитації, який вже неодноразово підтверджував. Того ж року навчальний заклад перейменовано в Одеську державну академію будівництва та архітектури (ОДАБА). За ці роки академія за якістю підготовки фахівців стабільно посідає провідні позиції серед вищих навчальних закладів України.

За роки існування в академії підготовлено понад 80 тисяч фахівців, з них більше 3000 громадян країн Азії, Африки, Європи і Латинської Америки. На 42 кафедрах працюють 585 викладачів, із них – 15 % професорів і докторів наук і майже 50 % доцентів і кандидатів наук, є також лауреати державних і міжвідомчих премій та заслужені працівники науки і техніки та вищої школи України. За якістю підготовки фахівців академія в ряді спеціальностей посідає провідні позиції в Україні.

Академія розміщується у 8 навчально-лабораторних корпусах. Навчально-виховний процес і соціально-побутові умови забезпечують бібліотека на півмільйона примірників, спортивний комплекс, п'ять студентських гуртожитків, санаторій-профілакторій, студентські їдальні тощо. Науково-виробнича діяльність в академії координується науково-дослідною частиною, до якої входять 5 науково-дослідних інститутів. Академія здійснює активне міжнародне співробітництво з університетами й інститутами Європи та Азії, що дає можливість здобути часткову підготовку за кордоном або продовжити там навчання тощо. У вищому навчальному закладі створено міжнародний науковий центр.

Студентське самоврядування, профспілковий комітет приділяють велику увагу виховній роботі та організації дозвілля студентів. Функціонує «Студентський клуб».

Випускників ВНЗ можна зустріти зараз усюди, де будуються цивільні та промислові споруди, морські та річкові порти, канали, об'єкти водопостачання, вентиляції та каналізації, де виробляються сучасні будівельні конструкції, у дослідних і будівельних організаціях і фірмах. Випускники академії будуть завжди затребувані нашою суверенною державою

Одеська державна академія будівництва та архітектури з гідністю несе прапор будівничого незалежної України. Академію, педагогів та науковців знають і шанують в Україні та за кордоном.

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

 

Історія університету починає свій відлік з 17 серпня 1918 року, коли гетьман України Павло Скоропадський підписав Закон про заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету. Першим ректором університету було обрано відомого вченого-мовознавця, професора, активного учасника українського державотворення – Івана Огієнка. Станом на 1 липня 1919 року в університеті нараховувалось п’ять факультетів: історико-філологічний, фізико-математичний, правничий, богословський та сільськогосподарський.

Поразка українського національно-визвольного руху восени 1920 року визначила подальшу долю університету: вищий навчальний заклад було реорганізовано спочатку в Академію теоретичних знань, а з 2 лютого 1921 року – в Інститут теоретичних наук у складі трьох автономних інститутів: фізико-математичних, гуманітарних і сільськогосподарських наук. 26 лютого 1921 року Інститут теоретичних наук було реорганізовано у два самостійні навчальні заклади – Інститут народної освіти та Сільськогосподарський інститут.

Упродовж 30–40-х років Інститут народної освіти тричі реорганізовувався, зокрема у 1930 році його реорганізували в Інститут соціального виховання, у 1933–1934 роках – у педагогічний, а з 1939 року – в учительський інститут. Рішенням Ради Міністрів СРСР Кам'янець-Подільський учительський інститут з 1948–1949 навчального року було реорганізовано в педагогічний інститут.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету» від 28 червня 1997 року № 628 на базі педагогічного інституту було створено Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет. Враховуючи значення національної освітньої традиції у розбудові держави, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про утворення Кам'янець-Подільського державного університету» від 17 березня 2003 року № 148-р на базі Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету створено Кам'янець-Подільський державний університет.

Указом Президента України «Про присвоєння Кам'янець-Подільському державному університету статусу національного» від 22 січня 2008 року № 44/2008, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Кам'янець-Подільському державному університету надано статус національного.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про присвоєння імені Івана Огієнка Кам'янець-Подільському національному університету» від 20 серпня 2008 року № 1119-р Кам'янець-Подільському національному університету присвоєно ім'я Івана Огієнка.

За роки свого існування вищий навчальний заклад підготував близько 60 тисяч фахівців для освітньої та інших галузей національного господарства, понад 350 фахівців вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук. Тисячі вихованців університету стали майстрами педагогічної справи, вченими, відомими своїми науковими здобутками як в Україні, так і за її межами. Чимало з них займали і займають професорські посади в багатьох вищих навчальних закладах країни, працюють у системі державного управління, є відомими громадськими діячами тощо. З-поміж них: директор Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – Смолій В.А.; директор Інституту ядерних досліджень НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки Української РСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – Вишневський І. М.; професор кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Т. Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – Мартинюк Д.І.; поет-байкар Годованець М.П.; письменник Дмитерко Л.Д.; головний науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України – Волошина Н.Й.; ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України – Завальнюк О.М.; завідувач кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і

техніки – Теплінський Ю.В.; професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – Степанков В.С.; тренер легендарної гандбольної команди «Спартак», заслужений тренер СРСР, 20-разовий чемпіон СРСР, кандидат педагогічних наук – Турчин І.Є.; заслужений тренер СРСР, заслужений майстер спорту, чемпіон XX Олімпійських ігор, доктор педагогічних наук, професор – Боднарчук А.П.; заслужені майстри спорту, дворазові чемпіони Олімпійських ігор з гандболу Турчина З.М., Бобрусь Л.К., Маноха Г.П., Маршуба М.П.; заслужений майстер спорту, чемпіонка XXII Олімпійських ігор – Ткаченко Н.В.; заслужений майстер спорту, 4-разова чемпіонка світу з боротьби самбо, учасниця XXVI Олімпійських ігор, багаторазова чемпіонка України – Бєляєва Т.І.; заслужений майстер спорту, бронзовий призер XXVI Олімпійських ігор – Зазіров З.Д.; заслужений майстер спорту з вільної боротьби, олімпійська чемпіонка, бронзова призерка XXIX Олімпійських ігор, триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи – Мерлені (Микульчин) І.О.; срібний призер XXIX Олімпійських ігор з вільної боротьби Стадник А.В.; заслужений майстер спорту, чемпіон світу з дзюдо – Зантарая Г.М. та інші.

Університет має вагомі спортивні здобутки. Так, з 2007 по 2011 рр. студенти університету вибороли 509 нагород на чемпіонатах й Універсіадах України та 135 медалей на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи. У 2008 та 2010 роках університет посів I місце в I та II Спортивних іграх України з-поміж вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації у II категорії, серед університетів, які мають факультет або інститут фізичного виховання і спорту, та 4 місце з-поміж усіх ВНЗ, які брали участь у змаганнях. Значних успіхів досягли студенти на змаганнях XXVI Всесвітньої літньої Універсіади, де вибороли 5 срібних і 1 бронзову медалі та посіли почесне 5 місце за здобутими на ній медалями з-поміж ВНЗ України III–IV рівнів акредитації.

Успіхів досягли й митці університету. Зокрема, асистент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кляпетура С.І. отримав Гран-прі на Міжнародному фестивалі льодових скульптур у м. Квебек, відзначений золотою медаллю на Міжнародному фестивалі льодових скульптур «Town on ice 2010»; студент педагогічного факультету Вознюк О. став лауреатом І (2008 р.) та III премій (2010 р.) Всеукраїнського конкурсу вокалістів імені О. Петрусенко, лауреатом III премії IV музичного конкурсу «Солоспів» Х Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів «КІНОЛІТОПИС-2011»; студентка педагогічного факультету Крохмаль О. стала лауреатом І премії цього ж конкурсу тощо.

Праця університету гідно пошанована на міжнародному та національному рівнях. Так, зокрема, упродовж останнього десятиріччя університет нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Служби безпеки України, відзнаками міжнародних рейтингів «Європейська якість», «Лаври слави», «Нагорода тисячоліття» (Європейська ділова асамблея, м. Оксфорд, Велика Британія), всеукраїнськими відзнаками – «Софія Київська», «Золота фортуна», «Найкращі підприємства України», золотими та срібними медалями щорічних виставок «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар'єра» тощо.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА ДРАГОМАНОВА

 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова впевнено завоював першість серед вищих педагогічних навчальних закладів України, а після того, як ректор університету, академік Віктор Андрущенко був обраний Президентом Асоціації педагогічних університетів Європи, заклад отримав незаперечно добру репутацію на світовому освітньому і науковому просторі.

– Університет – це демократія і гуманізм, наукові знання і передовий соціальний досвід, – переконаний очільник навчального закладу Віктор Андрущенко. – Він має унікальну властивість завжди залишатися в душі кожного, хто доторкнувся до нього роками навчання, викладацької діяльності чи співпраці.

Витоки НПУ імені М.П. Драгоманова сягають далеких 40-х років ХІХ ст., коли у структурі університету Св. Володимира з'явився Педагогічний інститут. З часом він пережив багато трансформацій: був то в структурі університету, то за його межами, змінював і статус, і назву, проте навчально-виховний процес не переривався Історична місія університету полягає у підготовці високоосвіченого, компетентного фахівця, духовно багатого, ідейно і морально високого вчителя, активного учасника прогресивних перетворень у країні та світі.

Під керівництвом В. Андрущенка НПУ імені М.П. Драгоманова перетворився у найбільший педагогічний навчальний заклад, який цілком закономірно підтверджує лідерський статус і продовжує нарощувати інтелектуальні й матеріальні потужності.

Сьогодні у структурі закладу 20 інститутів, 105 кафедр, 35 навчальних центрів довузівської підготовки студентів та численні філіали за кордоном і на території нашої держави. Університет має повний спектр педагогічних спеціальностей і здійснює підготовку фахівців за понад сотнею напрямів. Навчальний процес базується на найновіших досягненнях науки, соціальної та педагогічної практики.

Лідерський статус закладу забезпечують близько 1500 викладачів, серед яких – майже 280 докторів наук, професорів, 650 кандидатів наук, доцентів, 35 академіків Національної академії наук України та галузевих академій, 65 заслужених діячів науки і техніки, 18 народних і 10 заслужених артистів України.

Освітній заклад є осередком наукового пошуку, має визнані в Україні та на європейському просторі науково-педагогічні школи, сформовану струнку систему виховання та самовиховання студентської молоді. Кожного року науковці НПУ розробляють близько 600 наукових тем. У структурі університету діють науково-дослідні центри інклюзивної освіти, вивчення мови та світової літератури, реабілітації осіб з обмеженими можливостями, теорії та методики позашкільної освіти, активно функціонують близько 200 наукових гуртків і 530 проблемних груп.

За 180 років свого існування НПУ імені М.П. Драгоманова став визнаним центром міжнародних освітніх і наукових зв'язків. Налагоджено розгалужену систему співробітництва з провідними навчальними закладами більше ніж 50 країн світу, активно розгортається співпраця із зарубіжними партнерами в межах понад 100 відповідних угод.

Університет є потужним осередком фізичного та художньо-естетичного виховання молоді. Збірні університету – переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад і турнірів.

Пріоритетом своєї діяльності заклад визначає підготовку нового вчителя для об'єднаної Європи – носія загальнолюдських цінностей, конкурентоздатного у вітчизняному та європейському педагогічних просторах. Зокрема, з'являється можливість рівного доступу до якісної освіти, впроваджуються високі педагогічні технології та мовні стратегії, поглиблюються зв'язки з науково-дослідними інститутами Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, іншими галузевими академіями.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

Національний університет «Львівська політехніка» є найдавнішим технічним університетом Східної Європи та України й одним із найвідоміших вітчизняних вищих навчальних закладів.

За час своєї навчальної діяльності Львівська політехніка підготувала понад 250 тисяч фахівців, з них – понад 4 тисячі іноземців з майже 90 країн світу. Лише за незалежної України в економіку держави влилося понад 70 тисяч випускників ВНЗ.

За останнє десятиріччя Національний університет «Львівська політехніка» став справжнім лідером серед університетів та академій Західної України щодо надання якісної вищої освіти за європейськими стандартами:

– підготовку фахівців за освітніми програмами бакалавра, спеціаліста та магістра здійснюють 16 навчально-наукових інститутів, у яких студенти навчаються за 66 бакалаврськими напрямами та 135 спеціальностями, серед яких – 130 магістерського рівня. Навчальний процес забезпечують 2 200 осіб професорсько-викладацького складу, серед них – майже 400 докторів наук, професорів і понад 1200 кандидатів наук та доцентів;

– у навчально-наукових інститутах університету здійснюють підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі за 100 та 53 спеціальностями відповідно.

У НУ «Львівська політехніка» працюють 22 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 52 спеціальностями. З них – 17 спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора наук за 45 спеціальностями. До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вітчизняних вищих закладів освіти, інститутів НАН України тощо. У ВНЗ реалізуються схеми трансферу знань. Такий підхід дає змогу повною мірою втілювати нові навчальні програми підготовки фахівців спільно з провідними технічними університетами Європи і видавати два документи про вищу освіту (український і європейський). Колектив університету розробив та втілив у життя нову концепцію підготовки фахівців для потреб Збройних Сил України на базі інтеграції цивільної та військової компонент освіти. Результатом реалізації цієї концепції стало створення в структурі університету Львівського інституту сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який трансформувався у провідний автономний військовий виш Збройних Сил України.

Враховуючи вагомий внесок НУ «Львівська політехніка» у започаткування, розвиток та утвердження технічної освіти і науки на етнічних землях України, підготовку висококваліфікованих фахівців, створення провідних наукових шкіл, підвищення інтелектуального й культурного рівня суспільства, піднесення міжнародного престижу вітчизняної технічної освіти і науки у світі неодноразово відзначався високими відзнаками та державними нагородами різних країн світу

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

 

ЧНУ ім. Петра Могили – єдиний в Південному регіоні український університет класичного типу, в якому широко застосовуються західні педагогічні технології у поєднанні з вітчизняними традиціями (Liberal Arts Education).

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, утворений як філія НаУКМА, за короткий термін перетворився на один з провідних навчальних закладів України. Кожного року за Міжнародним рейтингом ЮНЕСКО «Топ-200 Україна» університет визнається найкращим університетом у Миколаївській області.

Потужний науково-педагогічний колектив закладу нараховує понад 60 докторів наук та професорів, понад 170 кандидатів наук і доцентів, 10 академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук, 9 заслужених діячів науки й техніки, працівників освіти та винахідників, тренерів України.

У складі університету функціонують 4 інститути, у тому числі Інститут державного управління, який готує магістрів з державного управління та місцевого самоврядування, та Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО), який забезпечує підготовку на заочній формі навчання, у тому числі й магістрів, проводить перепідготовку і курсову підготовку безробітних та осіб з особливими потребами, військовослужбовців за міжнародними програмами і програмами адаптації військовослужбовців.

ЧНУ імені Петра Могили з 2009 року проводить набір абітурієнтів з обмеженими фізичними можливостями та вже понад 300 студентів отримали вищу освіту. В університеті створені всі умови для комфортного навчання людей з інвалідністю – є пандуси, спеціальні аудиторії, спеціалізовані кімнати особистої гігієни, надається психологічна підтримка, є можливість взяти участь у різних навчальних проектах і молодіжних ініціативах.

З 2011 року на базі університету впроваджене віртуальне освітнє середовище Moodle з метою надання можливості дистанційного навчання студентам з інвалідністю.

З вересня 2015 року ННІПО приймає на навчання воїнів АТО. Сьогодні в університеті навчаються 74 бійці АТО, у тому числі й на денному відділенні.

Починаючи з січня 2018 року ЧНУ імені Петра Могили (спеціальність 222 «Медицина» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 150 осіб/рік) внесено в Міжнародну базу Medical Council of India.

Станом на 01.09.2018 в Медичному інституті навчаються 457 студентів, серед них – більше ніж 100 іноземців.

За період існування в Медичному інституту створено потужну матеріальну-технічну, наукову базу – студенти мають можливість навчатися, використовуючи унікальний інтерактивний анатомічний стіл, який є найбільш технологічно просунутою системою візуалізації анатомії людини в медичній освіті на сьогодні та повністю пристосований для навчання студентів-медиків та для демонстраційних задач у медичних закладах.

Велика увага в університеті приділяється розвитку винахідницької діяльності, зокрема своєчасній охороні об'єктів інтелектуальної власності, створених у результаті виконання наукових досліджень та роботи над докторськими, кандидатськими дисертаціями тощо.

Станом на 01.09.2018 університет є власником 18 патентів на винахід та 129 патентів на корисну модель. Серед поданих заявок та отриманих патентів – понад 80 % за участю молодих вчених. У подальших планах науково-дослідної частини та відділу аспірантури та докторантури університету – збільшення частки грантового (зокрема закордонного) фінансування наукових досліджень, тісна співпраця з науковими центрами українських та закордонних університетів, розгортання сучасної наукової лабораторної бази, якісне підвищення рівня підготовки наукових кадрів, в тому числі коштом закордонного стажування, розширення напрямків і тематик наукових розвідок.

Наукові напрацювання та дослідження вже зробили університет частиною світової академічної спільноти, саме тому одним з головних завдань є підтримка постійних партнерських відносин з провідними університетами з різних куточків планети. Це можуть підтвердити понад 70 закладів освіти, з якими вже ведеться тісна співпраця.

Саме завдяки цьому університет є безумовним лідером з кількості програм академічного обміну студентами та викладачами. Багато з них отримали дипломи кращих університетів США, Німеччини, Франції, Норвегії, пройшли стажування у відомих університетах світу.

За останні 5 років наукові досягнення ЧНУ ім. Петра Могили відзначено Державними преміями України в галузі науки й техніки, іменними преміями НАН України та іншими нагородами. П'ятнадцять науковців та викладачів відзначені дипломами та медалями Почесної міжнародної спілки вчених Phi Beta Delta, США.

Університет має ліцензію на підготовку іноземних студентів і готує майбутніх фахівців з Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Індії, Ізраїлю, Італії, Казахстану, Канади, Китаю, Колумбії, Латвії, Молдови, Росії, Туркменістану, Туреччини, Узбекистану, Пакистану.

Кожного року іноземні викладачі з різних країн світу читають лекції, проводять семінари в ЧНУ ім. Петра Могили. За роки існування установу відвідало понад 200 викладачів з Австралії, Великобританії, Китаю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Норвегії, Південної Кореї, Польщі, Росії, Румунії, США, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії. Серед запрошених американських професорів були два випускники Гарвардського університету і 12 професорів Фулбрайта з США.

ЧНУ ім. Петра Могили запрошує відомих іноземних дипломатів, науковців, політиків. Серед них слід виокремити надзвичайних та повноважних послів Болгарії, Великобританії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Франції, Швейцарії та США. Університет виконав значну кількість проектів за підтримки посольств Німеччини, Норвегії, Польщі, США, Франції, Швейцарії, у тому числі проведення літніх шкіл, міжнародних наукових конференцій, створення ресурсних центрів європейських мов тощо.

Для забезпечення високого рівня освіти, що відповідає міжнародним вимогам, ЧНУ ім. Петра Могили постійно підтримує тісні зв'язки з різними міжнародними організаціями та закордонними університетами, співпрацює з Програмою стипендій імені Фулбрайта, Корпусом Миру США в Україні та німецькою програмою академічних обмінів DAAD, Інститутом ім. Гете, Інститутом Конфуція, Фондом Роберта Боша (Німеччина). Також університет є членом Норвезько-української торгової палати.

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» (БДМУ) є високорейтинговим вищим медичним навчальним закладом європейського типу з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між науково-педагогічними працівниками, студентами, суспільством.

Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров'я, є членом Міжнародної асоціації університетів, Асоціації університетів Карпатського регіону та Європейської асоціації університетів «Велика Хартія».

У БДМУ функціонують 48 кафедр у складі 7 факультетів (чотири медичних, стоматологічний, фармацевтичний і факультет післядипломної освіти), коледж та два підготовчих відділення.

Матеріально-технічна база університету дозволяє здійснювати освітній процес, наукову і лікувальну роботу на сучасному рівні відповідно до вимог державних стандартів освіти підготовки фахівців та надання медичної допомоги. Університет має 12 навчальних корпусів, 7 гуртожитків, 2 клініки. Клінічні кафедри базуються у 31 лікувально-профілактичній та аптечній установі Чернівців, забезпечені сучасним обладнанням.

В університеті здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) магістра, спеціаліста, бакалавра та молодшого спеціаліста за 23 спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я».

У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні технології, зокрема впроваджено дистанційні інтернет-технології на базі електронної системи управління навчанням студентів «MOODLE» (moodle.bsmu.edu.ua). З метою об'єктивізації оцінювання студентів Буковинський державний медичний університет перший серед вищих медичних навчальних закладів України впровадив «Електронний журнал успішності» (ez.bsmu.edu.ua). Проводяться онлайн лекції провідних науковців як з України, так і з-за кордону.

В університеті створена Рада з якості освіти. З метою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпечення випускників першим робочим місцем функціонує сектор сприяння працевлаштуванню випускників.

Сьогодні в університеті навчаються 5600 студентів, з яких – 1300 іноземних громадян. На післядипломному етапі щорічно навчаються в інтернатурі близько 650 лікарів і провізорів за 25 спеціальностями, підвищують кваліфікацію 2500 лікарів і фармацевтів.  Освітній процес забезпечують 89 докторів наук, 75 професорів, 385 кандидатів наук та 235 доцентів.

В університеті функціонує докторантура з 6 спеціальностей та аспірантура з 27 спеціальностей. Функціонують дві спеціалізовані вчені ради. Розробляються 38 наукових тем, у тому числі 4 з пріоритетним фінансуванням Міністерства охорони здоров'я України. Видаються 6 науково-практичних журналів, функціонує цифровий репозиторій «Інтелектуальні фонди БДМУ».

Буковинський державний медичний університет стабільно утримує високі позиції в рейтингах вищих навчальних закладів країни. Університет входить до п'ятірки найкращих медичних вузів України за результатами «Консолідованого рейтингу ВНЗ України». У рейтингу «ТОП-200» за 2015/2016 навчальний рік університет посів 9 місце серед медичних вузів. У галузевому рейтингу Міністерства охорони здоров'я України БДМУ за результатами складання ліцензійних іспитів «Крок» є лідером серед медичних вишів України. Результативність діяльності університету підтверджена визнанням на національному та міжнародному рівнях. БДМУ нагороджений Гран-прі та золотими медалями за розробку та впровадження в освітній процес сучасних систем моніторингу якості освіти на міжнародних освітянських виставках.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ»

 

Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну» – один із провідних закладів освіти будівельного спрямування. Заснований у 1946 році. За історію свого існування коледж підготував близько 30 000 випускників для будівельної галузі.

На сьогоднішній день це сучасний заклад освіти, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за 12 спеціальностями різних галузей знань, зокрема: «Архітектура та будівництво», «Управління та адміністрування», «Аграрні науки та продовольство», а також надає освітні послуги з підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами, підвищення кваліфікації громадян за акредитованими напрямами і підготовки громадян України та іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади.

За високі здобутки у сфері підготовки молодших спеціалістів Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну неодноразово відзначений високими нагородами. Серед них – Почесні Грамоти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. Рішенням Президії Міжнародної кадрової академії коледж нагороджений золотою медаллю «За заслуги в освіті» ІІІ ступеня. На ХІХ Міжнародній конвенції з якості, що відбулася у Лондоні у 2007 році, в категорії «Золото» Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну нагороджено «Міжнародною короною за якість». За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки заклад освіти у 2011 році нагороджений Дипломом учасника Всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України».

За активну роботу з модернізації системи освіти та за плідну організаторську діяльність із підвищення якості національної освіти коледж відзначений Дипломом і Почесною грамотою Третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012», Почесним дипломом учасника Міжнародної презентаційно-іміджевої програми «Визнання року – 2012», Європейським дипломом якості та золотою медаллю Європейської науково-промислової палати.

Коледж впевнено інтегрується у світовий та європейський освітянський простір. Заклад освіти добре знаний за межами України – здійснюється взаємовигідна співпраця щодо надання освітніх послуг, проведення міжнародних конференцій, семінарів та інших заходів, обміну досвідом педагогічних та науково-педагогічних працівників, підготовки студентів за освітніми програмами спільно з провідними вищими навчальними закладами таких країн, як Німеччина, Польща, Республіка Чехія, Китай, Литва, Словаччина.

Освіта, здобута у Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну – це впевнений крок у краще майбутнє!

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛИНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

Малинський лісотехнічний коледж – багатопрофільний навчальний заклад, який понад 90 років готує молодших спеціалістів відповідно до вимог сучасного виробництва.

За високі досягнення у справі підготовки фахівців у 2017 році трудовий колектив закладу нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом». Коледж неодноразово був відзначений на міжнародних і всеукраїнських виставках досягнень освіти, зокрема дипломами і почесними званнями «Лідер вищої освіти», «Лідер професійно-технічної освіти», відзначений золотими медалями в номінаціях «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи», «Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі», срібною медаллю у номінації «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» та бронзовою – у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання».

Освітній процес здійснює кваліфікований педагогічний колектив, що об'єднує 75 педагогічних працівників, із яких 53 % – викладачі з вищою кваліфікаційною категорією, зокрема 3 доктори та кандидати наук, 13 викладачів-методистів, 14 старших викладачів. Два педагогічні працівники коледжу удостоєні почесних звань «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений лісівник України».

Коледж веде підготовку фахівців у галузі знань «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю «Лісове господарство» за освітнім ступенем «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за денною та заочною формами здобуття освіти, а також за спеціальностями «Садово-паркове господарство» та «Агроінженерія». Здійснюється підготовка молодших спеціалістів у галузі знань «Архітектура та будівництво» за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», в галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування», а також підготовка кваліфікованих робітників за професіями «Лісник», «Лісоруб», «Верстатник деревообробних верстатів», «Озеленювач», «Слюсар-ремонтник», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Водій транспортних засобів категорії “В” та “С”», «Оператор комп'ютерного набору». За період діяльності коледжу в його стінах були підготовлені понад 22 тисячі спеціалістів. Чисельність студентів та учнів різних форм здобуття освіти становить понад 1000 осіб. Щорічно лави коледжу поповнюють близько 300 студентів та учнів.

Для забезпечення освітнього процесу функціонують 58 сучасно обладнаних аудиторій, комп'ютерних класів, лабораторій, виробничо-навчальних майстерень. До послуг студентів – їдальня, бібліотека, спортивний комплекс, сауна, молодіжний клуб, гуртожитки. Функціонує Шевченківська світлиця – центр національно-патріотичного та духовного виховання. З 2015 року діє історико-краєзнавчий меморіальний музейний комплекс Малинського лісотехнічного коледжу, до складу якого входить 5 музейних експозицій: музей М.М. Миклухо-Маклая; родина Миклух і Малинщина; історико-краєзнавча; історії коледжу; історії лісівничої справи. Для наближення навчальних умов до виробничих у колежі відкрита Лісова аудиторія просто неба.

Студенти мають можливість постійно набувати практичні навички із майбутньої спеціальності в реальних виробничих умовах у державних лісових підприємствах та приватних підприємствах відповідних напрямів діяльності. Створено умови для реалізації здібностей обдарованої молоді. Студенти – учасники предметних і фахових олімпіад, конкурсів, науково-практичних конференцій різних рівнів.

Коледж у взаємодії з іншими закладами освіти регіону є співзасновником Поліського екологічного кластера, в рамках якого здійснює наукову-дослідну, еколого-просвітницьку, природоохоронну діяльність.

Протягом останніх років налагоджено співпрацю із навчальними закладами Польщі, Литви, Грузії з питань організації розробки спільної методики навчання, засобів діагностики набутих знань, спільного використання наявних баз для проведення практичного навчання та обміну студентами.

Висококваліфікований колектив однодумців продовжує та розвиває багаті традиції закладу, навчає конкурентоспроможних та грамотних фахівців.

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

 

Іллінецький державний аграрний коледж – один із найстаріших і найвідоміших на Поділлі. Заснований в 1921 році. За свою історію коледж підготував понад 22 тисячі фахівців для аграрної сфери економіки. Іллінецький коледж здійснює набір студентів за такими спеціальностями: «Агрономія», «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Харчові технології». До того ж, ліцензовані професії, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник» за інтегрованими навчальними планами, а саме: «Апаратник стерилізації консервів», «Лісоруб», «Оператор із штучного осіменіння тварин і птиці», «Оператор комп'ютерного набору», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

Сьогодні навчально-виховний процес коледжу забезпечують 75 викладачів. З них – 2 кандидати сільськогосподарських наук, 34 викладачі вищої категорії, 15 викладачів зі званням «Методист», 17 спеціалістів І категорії, 7 – ІІ категорії.

Іллінецький коледж – це сучасний навчальний корпус та навчально-лабораторний корпус на 1500 чоловік, 32 аудиторії, актова зала на 400 осіб, виставкова зала, потужна бібліотека і читальна зала на 100 осіб, спортивно-оздоровчий комплекс із тренажерними залами, спортмайданчиками, три гуртожитки на 900 чоловік, їдальня на 220 посадочних місць, студентське інтернет-кафе швидкого харчування, медпункт, стоматологічний кабінет, автотрактодром, майданчик та ангар для сільськогосподарської техніки. Теплопостачання навчальних корпусів та гуртожитків забезпечується власними опалювальними пунктами, що сприяє підтриманню теплового режиму протягом всього навчального року. Територія коледжу облагороджена алеями, фонтаном, штучною водоймою.

Для проходження навчально-виробничих практик у коледжі функціонують лабораторії рослинництва та тваринництва, які мають загальну площу с/г угідь 804,4 га, в тому числі 780,4 га ріллі. За новітніми технологіями в лабораторії рослинництва закладений яблуневий сад площею 35 га. Для проходження студентами випускних курсів технологічної та переддипломної практик укладаються договори з господарствами, підприємствами та агроформуваннями області.

При коледжі створено регіональний навчально-практичний центр по вивченню вітчизняної та зарубіжної техніки і прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, який охоплює 9 аграрних технікумів центральних областей України.

Варто зазначити, що Іллінецький коледж став піонером становлення і розвитку органічного руху на Україні. Завдяки тісній співпраці з швейцарськими колегами була створена Асоціація виробників органічного виробництва «Біолан Україна» – центр компетенції в галузі органічного сільського господарства. На базі коледжу проводяться міжнародні конференції, семінари, численні заходи, які сприяють впровадженню органічних технологій.

Важливим кроком у науковій діяльності коледжу є співпраця з ННЦ «Інститут землеробства національної академії аграрних наук»: співробітництво у розробленні та освоєнні інноваційних технологій конкурентоспроможного органічного виробництва продукції рослинництва і наукових основ адаптивних систем землеробства.

Педагогічний колектив Іллінецького коледжу з упевненістю крокує в мирне майбутнє, цінує здобуте та примножує самовідданою працею літопис навчального закладу та країни.