МІСТО КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ»

У цьому сучасному інноваційному навчальному закладі класична професійна освіта поєднується з військово-професійною підготовкою та патріотичним вихованням особистості нової генерації.

Завдяки умілій і наполегливій праці педагогів, офіцерів-вихователів у коледжі формується вмотивована, професійно освічена, ерудована, фізично підготовлена та патріотично налаштована молодь.

Коледж, заснований у травні 1923 року, є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює професійну підготовку висококваліфікованих робітників з технологічно складних, наукоємних і широкопрофільних професій та молодших спеціалістів за акредитованими спеціальностями. Тут готуються кадри для сфери зв'язку, електроніки та телекомунікацій, радіомовлення та телебачення, документознавства та інформаційно-комунікаційних технологій, туристичного та готельного бізнесу, автомобільного сервісу та машинобудування.

Колективові коледжу притаманні висока професійна майстерність, відповідальність, культура та шанобливе ставлення до учнів та їхньої праці, впровадження принципів родинної педагогіки та толерантності.

Особливістю цього професійного коледжу, який без перебільшення можна вважати навчальним закладом нового типу, є отримання випускниками не лише повної загальної середньої освіти та диплома кваліфікованого робітника, а й здобуття сталих фахових знань, навичок з військово-облікових професій.

Велика увага в освітньому процесі приділяється наслідуванню найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України, формуванню в учнівської молоді почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії на прикладах героїв минулого та захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави в боротьбі з зовнішньою агресією.

Підтверджуючи статус одного з найпотужніших професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, з 2005 року коледж веде роботу з розробки новітніх державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. Авторські групи педагогічних працівників коледжу створили нові професії широких кваліфікацій: «Оператор телекомунікаційних послуг», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Офіс-адміністратор», «Майстер готельного обслуговування», «Адміністратор програм радіо та телебачення» та розробили державні стандарти з них.

Сьогодні ми маємо робити те, про що завтра інші будуть лише мріяти – це не красиве гасло, а кредо, що поєднує зусилля згуртованого єдиною метою педагогічного колективу коледжу.

м. Київ, Шевченківський район, бул. Т.Шевченка, 56, (044) 235-16-40, (044) 234-67-73, 234-19-76, www.pkvfp.kiev.ua

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 85 МІСТА КИЄВА

Сутність діяльності педагогічного колективу школи відображає її девіз: «В кожній людині є сонце, тільки дайте йому світити» (Сократ). 
Історія школи № 85 розпочалася у 1936 році. Озираючись на пройдені роки, можна з упевненістю сказати, що у старих стін нашої невеликої школи було цікаве минуле, а попереду – не менш захоплююче майбутнє. 
Гордістю школи є зразковий музей «Захисники Вітчизни» – осередок становлення громадянина-патріота України. Заснований у 1959 році, упродовж своєї діяльності музей зазнав певних змін і реконструкцій. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 687 від 25.07.2008 р. «Про присвоєння та підтвердження звання “Зразковий музей” при навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України» за значні успіхи у підвищенні ефективності навчального процесу, формуванні та збереженні музейного фонду України, пропаганді пам'яток історії, культури та природи музею «Захисники Вітчизни» середньої загальноосвітньої школи № 85 Голосіївського району присвоєно звання «Зразковий музей».

Система роботи педагогічного колективу враховує особливості розвитку школи, що історично склалися: школа з російською мовою викладання та багатонаціональний, полікультурний, різноконфесійний склад учасників навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив школи має високий професійний рівень і є збалансованим поєднанням досвідчених педагогів і молодих перспективних учителів. Навчально-виховний процес забезпечують 60 педагогічних працівників: 51 % спеціалістів вищої категорії, з них 56 % мають педагогічні звання «Учитель-методист», «Старший учитель», 13 % – «Відмінник освіти України», 3 % – «Відмінник столичної освіти».

Головною рисою педагогічного колективу є готовність до впровадження інноваційних освітніх технологій із урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

В школі діє система експериментальної роботи. З 2010 року навчальний заклад – експериментальний майданчик всеукраїнського рівня. Результатом всеукраїнської дослідно-експериментальної роботи «Військово-патріотичне виховання як невід'ємна складова громадянського становлення учнів» є Програма патріотичного виховання. Педагогічний колектив бере участь у регіональних експериментальних програмах і проектах: всеукраїнська дослідно-експериментальна робота «Організаційно-педагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у формуванні соціокультурного простору сучасної школи»; «Позашкільна освіта як середовище для формування надпредметних компетентностей учнів» на базі Університету економіки і права «КРОК»; «Інноваційні методики розвитку особистості» (НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти); проект лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України «Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів» (методики констатувального та формувального етапів дослідно-експериментальної роботи з фізичного виховання учнівської молоді); програма спецкурсу виховної спрямованості «Культура добросусідства» в рамках проекту «Розвиток міжкультурної освіти в Україні» за підтримки Верховного комісару ОБСЄ у справах національних меншин; інноваційний освітній проект «Шкільна електронна бібліотека “ШБІЦ-інфо”».

У школі розроблено такі проекти: «Єдиний інформаційний простір у школі», «Профільне навчання», «Виховання заради майбутнього», «Екологічна варта», «Обдарована дитина», «Школа – толерантне середовище», «Педагогічні кадри», «Інновації у сучасній школі», «Освіта без кордонів». Запроваджено шкільні програми «Я – киянин», «Обдарована дитина», а також програми патріотичного виховання, превентивного виховання, батьківського всеобучу та моніторингових досліджень.

Школа є активним учасником міжнародного проекту ПАШ ЮНЕСКО.

За ініціативи колективу спеціалізованої школи № 85 м. Києва під егідою Федерації всесвітнього миру в Києві започатковано громадський рух «Діти – посли миру». Сьогодні громадський рух «Діти – посли миру» – це активно діючий рух юних лідерів, які навчаються та водночас просувають у суспільство ідею загального миру на Землі через взаємний діалог, співпрацю та консолідацію зусиль з відповідною активною громадянською позицією. Рух було започатковано 22 вересня 2014 року на Міжнародному Конгресі юних посланців миру за ініціативи представників Корпусу юних послів миру спеціалізованої школи № 85 міста Києва. Концепція та Декларація громадського руху були схвалені Міжнародною конференцією «Історичні витоки української миротворності» (24 жовтня 2014 року).

«Юний Посол Миру» – це звання, яким Федерація всесвітнього миру нагороджує школярів за визнання їхніх миротворних справ і доручає їм місію служити країні й людству заради загального блага. В основі ідеї Послів миру лежить філософія миру, яка направлена на розвиток особистості. Цілями нового проекту є усвідомлення єдиного братерства через культурний обмін, виховання молоді, яка стане Послами миру та лідерами в майбутньому.

Одним з основних напрямів роботи школи є робота з обдарованими учнями. Становлення особистості відбувається під час написання науково-дослідних робіт МАН, участі у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, іграх, презентаціях, конференціях.

Удосконалення навчально-виховного процесу в школі здійснюється з огляду на значущість освіти для індивіда і суспільства; орієнтацію освіти на потреби особистості, забезпечення можливостей для її саморозвитку і саморозкриття, активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності; адаптацію освітнього процесу до запитів і потреб особистості; неперервність освіти; людиноцентриське спрямування освіти та гуманістичну спрямованість інноваційних процесів; організаційні, змістові нововведення в навчально-виховний процес, що підпорядковані принципу «освіта упродовж всього життя»; розуміння пріоритетності освіти для забезпечення розвитку країни.

Збираючись у стінах школи, ветерани-вчителі, випускники минулих років із гордістю відзначають, що 85-а школа продовжує збирати, розвивати, вирощувати і випускати в самостійну життєву дорогу свої юні таланти.

пр-т 40-річчя Жовтня, 36, Проспект 40-річчя Жовтня, 36 Київ, 03039,  (044) 525-84-59 (044) 527-93-74 (044) 525-71-64 school85.kiev.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України – це сучасний заклад позашкільної освіти, який надає знання в галузі біології, екології та агрономії сотням учнів та студентів, поглиблює уявлення про навколишній світ, формує екологічну культуру особистості.

НЕНЦ координує роботу 130 профільних позашкільних навчальних закладів (станцій юних натуралістів, еколого-натуралістичних центрів), 5 філій, 3 дитячі ботанічні сади, а також роботу профільних відділень палаців та будинків творчості дітей та юнацтва, дитячі ботанічні сади. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді організовує роботу понад 7,6 тис. творчих учнівських об'єднань за 69 профілями, які працюють на базі обласних, районних та міських еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів).

Допрофільна підготовка і профільне навчання, формування допрофесійної компетентності учнівської молоді здійснюється через організацію:

– роботи Природничої школи учнівської молоді;

– роботи наукового товариства учнів «Ерудит»;

– роботи Позашкільного природничого ліцею;

– роботи Всеукраїнської літньої Стартап Школи

   «StartChemist»;

– STEM-освіти з агробіологічного профілю;

– дослідницьких практик.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України –  установа, яка афілійована у восьми міжнародних конкурсах та одній міжнародній програмі (Міжнародна науково-освітня програми GLOBE). Серед міжнародних конкурсів заслуговують на увагу Міжнародний конкурс науково-технічної творчості для школярів Intel ISEF, Білоруська конференція учнів, Міжнародний конкурс I-SWEEEP, Міжнародний конкурс екологічних проектів учнів GENIUS Olympiad, Міжнародний конкурс «INFOMATRIX» тощо.

На підставі ліцензії (Серія АЕ № 270777, наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494л.) кафедра методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді проводить:

– курси підвищення кваліфікації педагогічних

   кадрів закладів позашкільної освіти;

– Всеукраїнську школу методиста позашкільного

   навчального закладу;

– університет природничих знань для керівників

   учнівських делегацій на базі галузевих інсти-

   тутів НАН України та НААН України;

– тренінгову діяльність:

               •   навчальний тренінг з питань пла-

   нування діяльності позашкільного навчального

   закладу, організації фандрайзингу та підготовки

   грантів;

               •   спільно з Інститутом проблем вихо-

   вання НАПН України проводиться цикл тре-

   нінгів з національно-патріотичного виховання

   за програмою «З Україною в серці»; підготов-

   лено лігу тренерів із національно-патріотичного

   виховання;

               •   цикл екологічних тренінгів з моніто-

   рингу навколишнього природного середовища.

   Підготовлено лігу тренерів з екологічної освіти

   та виховання;

               •   навчальний тренінг з питань організації

   роботи з охорони праці та безпеки життєдіяль-

   ності в позашкільному та загальноосвітньому

   навчальному закладі (спільно з ТОВ НВЦ «Про-

   фесійна безпека»).

З метою впровадження результатів наукових досліджень проблем позашкільної освіти, наукового супроводу і реалізації методичних ініціатив у позашкільній освіті України у 2015 році НЕНЦ спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України заснував Науково-дослідний віртуальний інститут позашкільної освіти. Основою діяльності Інституту є сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології, що дозволяють взаємодіяти на відстані, без прямого, особистого контакту.

З 2017 року НЕНЦ ініціював підготовку до професійної сертифікації педагогічних працівників за напрямом «Біологія».

На сайті НЕНЦ створено віртуальний проект «Мобільна еколого-біологічна освіта», який пропонує учням, педагогам і всім бажаючим пройти онлайн-курси з біології та екології.

Відкрито електронний ресурс навчально-інформаційного призначення «Е-аудиторіум», спрямований на впровадження нових форм соціальної взаємодії педагогів, вихованців та їхніх батьків на основі оперативного доступу до практично всіх даних, що можуть бути корисними для всіх учасників навчального процесу.

Національний еколого-натуралістичний центр має власні видання: науково-художній журнал для дітей та юнацтва «Паросток» (видається з 1994 року); газета «Юний натураліст» (видається з 2016 року); науково-методичний вісник «Позашкільна освіта» (два рази на рік); щомісячний електронний «Інформаційний бюлетень НЕНЦ» (видається з 2016 року).

вулиця Вишгородська, 19, Київ, 04074  044 430 0260 nenc.gov.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА ДРАГОМАНОВА

 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова впевнено завоював першість серед вищих педагогічних навчальних закладів України, а після того, як ректор університету, академік Віктор Андрущенко був обраний Президентом Асоціації педагогічних університетів Європи, заклад отримав незаперечно добру репутацію на світовому освітньому і науковому просторі.

– Університет – це демократія і гуманізм, наукові знання і передовий соціальний досвід, – переконаний очільник навчального закладу Віктор Андрущенко. – Він має унікальну властивість завжди залишатися в душі кожного, хто доторкнувся до нього роками навчання, викладацької діяльності чи співпраці.

Витоки НПУ імені М.П. Драгоманова сягають далеких 40-х років ХІХ ст., коли у структурі університету Св. Володимира з'явився Педагогічний інститут. З часом він пережив багато трансформацій: був то в структурі університету, то за його межами, змінював і статус, і назву, проте навчально-виховний процес не переривався Історична місія університету полягає у підготовці високоосвіченого, компетентного фахівця, духовно багатого, ідейно і морально високого вчителя, активного учасника прогресивних перетворень у країні та світі.

Під керівництвом В. Андрущенка НПУ імені М.П. Драгоманова перетворився у найбільший педагогічний навчальний заклад, який цілком закономірно підтверджує лідерський статус і продовжує нарощувати інтелектуальні й матеріальні потужності.

Сьогодні у структурі закладу 20 інститутів, 105 кафедр, 35 навчальних центрів довузівської підготовки студентів та численні філіали за кордоном і на території нашої держави. Університет має повний спектр педагогічних спеціальностей і здійснює підготовку фахівців за понад сотнею напрямів. Навчальний процес базується на найновіших досягненнях науки, соціальної та педагогічної практики.

Лідерський статус закладу забезпечують близько 1500 викладачів, серед яких – майже 280 докторів наук, професорів, 650 кандидатів наук, доцентів, 35 академіків Національної академії наук України та галузевих академій, 65 заслужених діячів науки і техніки, 18 народних і 10 заслужених артистів України.

Освітній заклад є осередком наукового пошуку, має визнані в Україні та на європейському просторі науково-педагогічні школи, сформовану струнку систему виховання та самовиховання студентської молоді. Кожного року науковці НПУ розробляють близько 600 наукових тем. У структурі університету діють науково-дослідні центри інклюзивної освіти, вивчення мови та світової літератури, реабілітації осіб з обмеженими можливостями, теорії та методики позашкільної освіти, активно функціонують близько 200 наукових гуртків і 530 проблемних груп.

За 180 років свого існування НПУ імені М.П. Драгоманова став визнаним центром міжнародних освітніх і наукових зв'язків. Налагоджено розгалужену систему співробітництва з провідними навчальними закладами більше ніж 50 країн світу, активно розгортається співпраця із зарубіжними партнерами в межах понад 100 відповідних угод.

Університет є потужним осередком фізичного та художньо-естетичного виховання молоді. Збірні університету – переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад і турнірів.

Пріоритетом своєї діяльності заклад визначає підготовку нового вчителя для об'єднаної Європи – носія загальнолюдських цінностей, конкурентоздатного у вітчизняному та європейському педагогічних просторах. Зокрема, з'являється можливість рівного доступу до якісної освіти, впроваджуються високі педагогічні технології та мовні стратегії, поглиблюються зв'язки з науково-дослідними інститутами Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, іншими галузевими академіями.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ»

 

Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну» – один із провідних закладів освіти будівельного спрямування. Заснований у 1946 році. За історію свого існування коледж підготував близько 30 000 випускників для будівельної галузі.

На сьогоднішній день це сучасний заклад освіти, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за 12 спеціальностями різних галузей знань, зокрема: «Архітектура та будівництво», «Управління та адміністрування», «Аграрні науки та продовольство», а також надає освітні послуги з підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами, підвищення кваліфікації громадян за акредитованими напрямами і підготовки громадян України та іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади.

За високі здобутки у сфері підготовки молодших спеціалістів Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну неодноразово відзначений високими нагородами. Серед них – Почесні Грамоти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. Рішенням Президії Міжнародної кадрової академії коледж нагороджений золотою медаллю «За заслуги в освіті» ІІІ ступеня. На ХІХ Міжнародній конвенції з якості, що відбулася у Лондоні у 2007 році, в категорії «Золото» Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну нагороджено «Міжнародною короною за якість». За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки заклад освіти у 2011 році нагороджений Дипломом учасника Всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України».

За активну роботу з модернізації системи освіти та за плідну організаторську діяльність із підвищення якості національної освіти коледж відзначений Дипломом і Почесною грамотою Третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012», Почесним дипломом учасника Міжнародної презентаційно-іміджевої програми «Визнання року – 2012», Європейським дипломом якості та золотою медаллю Європейської науково-промислової палати.

Коледж впевнено інтегрується у світовий та європейський освітянський простір. Заклад освіти добре знаний за межами України – здійснюється взаємовигідна співпраця щодо надання освітніх послуг, проведення міжнародних конференцій, семінарів та інших заходів, обміну досвідом педагогічних та науково-педагогічних працівників, підготовки студентів за освітніми програмами спільно з провідними вищими навчальними закладами таких країн, як Німеччина, Польща, Республіка Чехія, Китай, Литва, Словаччина.

Освіта, здобута у Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну – це впевнений крок у краще майбутнє!