ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

Національний університет «Львівська політехніка» є найдавнішим технічним університетом Східної Європи та України й одним із найвідоміших вітчизняних вищих навчальних закладів.

За час своєї навчальної діяльності Львівська політехніка підготувала понад 250 тисяч фахівців, з них – понад 4 тисячі іноземців з майже 90 країн світу. Лише за незалежної України в економіку держави влилося понад 70 тисяч випускників ВНЗ.

За останнє десятиріччя Національний університет «Львівська політехніка» став справжнім лідером серед університетів та академій Західної України щодо надання якісної вищої освіти за європейськими стандартами:

– підготовку фахівців за освітніми програмами бакалавра, спеціаліста та магістра здійснюють 16 навчально-наукових інститутів, у яких студенти навчаються за 66 бакалаврськими напрямами та 135 спеціальностями, серед яких – 130 магістерського рівня. Навчальний процес забезпечують 2 200 осіб професорсько-викладацького складу, серед них – майже 400 докторів наук, професорів і понад 1200 кандидатів наук та доцентів;

– у навчально-наукових інститутах університету здійснюють підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі за 100 та 53 спеціальностями відповідно.

У НУ «Львівська політехніка» працюють 22 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 52 спеціальностями. З них – 17 спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора наук за 45 спеціальностями. До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вітчизняних вищих закладів освіти, інститутів НАН України тощо. У ВНЗ реалізуються схеми трансферу знань. Такий підхід дає змогу повною мірою втілювати нові навчальні програми підготовки фахівців спільно з провідними технічними університетами Європи і видавати два документи про вищу освіту (український і європейський). Колектив університету розробив та втілив у життя нову концепцію підготовки фахівців для потреб Збройних Сил України на базі інтеграції цивільної та військової компонент освіти. Результатом реалізації цієї концепції стало створення в структурі університету Львівського інституту сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який трансформувався у провідний автономний військовий виш Збройних Сил України.

Враховуючи вагомий внесок НУ «Львівська політехніка» у започаткування, розвиток та утвердження технічної освіти і науки на етнічних землях України, підготовку висококваліфікованих фахівців, створення провідних наукових шкіл, підвищення інтелектуального й культурного рівня суспільства, піднесення міжнародного престижу вітчизняної технічної освіти і науки у світі неодноразово відзначався високими відзнаками та державними нагородами різних країн світу