ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету – один із найстаріших закладів освіти України, славна історія якого розпочалася у 1811 році. Він пройшов великий шлях становлення та розвитку від акушерської школи до медичного коледжу. Нині це провідний український заклад вищої освіти із сучасною матеріально-технічною базою, що успішно вирішує проблеми кадрового забезпечення медицини.

Про визнання коледжу як високопрофесійного закладу щодо надання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» свідчить проведення на його базі Всеукраїнської конференції для заступників директорів з навчальної роботи медичних училищ і коледжів України (1998 р.), І Всеукраїнського з'їзду молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів України (1999 р.), І Всеукраїнського конгресу з питань реформування медсестринської освіти (2007 р.), щорічних (починаючи з 2013 року) обласних конкурсів «Краща медична сестра ЛПЗ області», Х Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Ескулап-професіонал» (2016 р.).

Одним із головних напрямів діяльності Чернівецького медичного коледжу є наукова робота – невід'ємна складова частина освітнього процесу, наукової творчості викладачів та студентів.

З цією метою освітня система коледжу зорієнтована на взаємодію науково-методичної роботи педагогів з науково-дослідною діяльністю студентів. У цьому напрямі колектив коледжу плідно співпрацює з Вищим державним навчальним закладом України «Буковинський державний медичний університет», Тернопільським медичним університетом імені І. Горбачевського, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника, Українським інститутом національної пам'яті, Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова.

З року в рік зростає авторитет коледжу як одного з кращих навчальних закладів у підготовці медичних кадрів високої якості та кваліфікації. Безсумнівна роль і вагомий внесок у вихованні молодого покоління належить директору коледжу Кулику Олександру Федоровичу та потужному викладацькому складу (120 штатних викладачів, з них – 9 кандидатів наук).

Науково-дослідну роботу координують заступники директора, кандидати наук Ф.В. Кузик, Т.І. Бойчук, О.С. Стрижаковська, базовий методист Л.М. Авдіковська.

За останні роки 8 викладачів коледжу здобули науковий ступінь кандидата наук: Кузик Фрозіна Василівна, Новицька Ірина Олександрівна, Попович Ганна Борисівна, Стрижаковська Ольга Степанівна, Бойчук Тетяна Іванівна, Галичанська Ольга Миколаївна, Герман Леся Василівна, Мігальчан Ірина Олександрівна.

З кожним роком зростає внесок викладачів Чернівецького медичного коледжу до скарбниці вітчизняних наукових здобутків. Вони беруть активну участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях та з'їздах, публікують статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України, випускають монографії. П’ять викладачів коледжу виконують наукові дослідження:

– Гуменчук Ганна Іванівна – здобувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (далі – ЧНУ імені Ю. Федьковича);

– Гучко Оксана Іванівна – здобувач кафедри міжнародних відносин ЧНУ імені Ю. Федьковича;

– Захарія Віталій Іванович – здобувач кафедри міжнародних відносин ЧНУ імені Ю. Федьковича;

– Ліснянська Наталя Василівна – здобувач кафедри патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського;

– Ушакова Катерина Юріївна – аспірант кафедри психології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

У коледжі створено групи науково-дослідницької роботи студентів. Кращі студентські роботи беруть участь у міжнародних медико-фармацевтичних конференціях студентів і молодих науковців на базі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», науково-практичних конференціях ВНЗ Чернівецької області та України.

Отже, науково-дослідницька робота є однією з основних складових науково-педагогічного зростання викладачів і молодого покоління майбутніх науковців Чернівецького медичного коледжу.

вулиця Героїв Майдану, 60, Чернівці, Чернівецька, 58000, 03722 32239 www.medkol.cv.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ»

У цьому сучасному інноваційному навчальному закладі класична професійна освіта поєднується з військово-професійною підготовкою та патріотичним вихованням особистості нової генерації.

Завдяки умілій і наполегливій праці педагогів, офіцерів-вихователів у коледжі формується вмотивована, професійно освічена, ерудована, фізично підготовлена та патріотично налаштована молодь.

Коледж, заснований у травні 1923 року, є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює професійну підготовку висококваліфікованих робітників з технологічно складних, наукоємних і широкопрофільних професій та молодших спеціалістів за акредитованими спеціальностями. Тут готуються кадри для сфери зв'язку, електроніки та телекомунікацій, радіомовлення та телебачення, документознавства та інформаційно-комунікаційних технологій, туристичного та готельного бізнесу, автомобільного сервісу та машинобудування.

Колективові коледжу притаманні висока професійна майстерність, відповідальність, культура та шанобливе ставлення до учнів та їхньої праці, впровадження принципів родинної педагогіки та толерантності.

Особливістю цього професійного коледжу, який без перебільшення можна вважати навчальним закладом нового типу, є отримання випускниками не лише повної загальної середньої освіти та диплома кваліфікованого робітника, а й здобуття сталих фахових знань, навичок з військово-облікових професій.

Велика увага в освітньому процесі приділяється наслідуванню найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України, формуванню в учнівської молоді почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії на прикладах героїв минулого та захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави в боротьбі з зовнішньою агресією.

Підтверджуючи статус одного з найпотужніших професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, з 2005 року коледж веде роботу з розробки новітніх державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. Авторські групи педагогічних працівників коледжу створили нові професії широких кваліфікацій: «Оператор телекомунікаційних послуг», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Офіс-адміністратор», «Майстер готельного обслуговування», «Адміністратор програм радіо та телебачення» та розробили державні стандарти з них.

Сьогодні ми маємо робити те, про що завтра інші будуть лише мріяти – це не красиве гасло, а кредо, що поєднує зусилля згуртованого єдиною метою педагогічного колективу коледжу.

м. Київ, Шевченківський район, бул. Т.Шевченка, 56, (044) 235-16-40, (044) 234-67-73, 234-19-76, www.pkvfp.kiev.ua

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОЗЯТИНСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Андрій Олексійович народився 23 вересня 1954 року в с. Мисюрівка Старосинявського району Хмельницької області. Трудову діяльність почав на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури слюсарем-складальником радіоапаратури, згодом призначений майстром виробничої дільниці. У 1980 році закінчив Вінницький технікум електроприладів, в 1995 році – Вінницький державний педінститут. З 1988 року розпочав свій шлях в освіті і поєднав життя з діяльністю Козятинського училища.

Андрій Олексійович, працюючи майстром виробничого навчання, викладачем, заступником директора, виявив найкращі риси, як висококваліфікованого спеціаліста, так і педагога, лідера-організатора: постійне та стрімке прагнення до самовдосконалення, творчий пошук вирішення різноманітних педагогічних проблем, високий професіоналізм та бажання передавати набутий досвід молодому поколінню. У 2000 році Андрія Олексійовича призначено директором ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ».

Він докладає багато зусиль для зміцнення навчально-матеріальної бази, дбає про забезпечення якісної професійної підготовки учнів з метою їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування. Завдяки його перспективному баченню нових шляхів професійної підготовки робітників, перебудови методів педагогічної діяльності і введенню новітніх інформаційних технологій на основі комп'ютеризації навчального процесу обладнання кабінетів, майстерень та лабораторій на 90 % забезпечене сучасними засобами навчання та комп'ютерною технікою.

Сьогодні ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» – це сучасний заклад, в якому здобувають професійну освіту понад 950 кваліфікованих робітників з 26 професій для залізничної та інших галузей України. Крім того, на базі училища створено навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення «Помічник машиніста електровоза», «Помічник машиніста тепловоза» та «Монтер колії» (2017 р.).

За ініціативи та сприяння Стецюка А.О. училище є членом Міжнародної асоціації «Освіта без кордонів» та здійснює обмін досвідом з навчальними закладами інших країн. У 2008 році пройдено міжнародну сертифікацію 12 професій і отримано міжнародне визнання якості освітніх послуг від організації International Education Society.

Окрім того, у 2008 році з ініціативи директора з метою тісної співпраці, забезпечення ефективної та якісної підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних робітників у відповідності до вимог Укрзалізниці на базі училища зареєстровано Асоціацію державних закладів профтехосвіти України залізничного профілю, до складу якої увійшли 15 залізничних училищ із різних областей України.

Заклад є переможцем всеукраїнських та міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти» (Золоті медалі 2010, 2011, 2013–2017 рр.), «Інноватика в сучасній освіті» (Золоті медалі 2010, 2012, 2016, 2018 рр.), лауреат конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» (2017 р.), має почесні звання «Лідер сучасної освіти», «Лідер міжнародної діяльності».

Сьогодні директор разом із колективом висококваліфікованих педагогів не зупиняється на вдосконаленні свого навчального закладу. Стецюк А.О., як ініціативний і сучасний керівник, спрямовує колектив на виконання непростих завдань, в першу чергу, на підвищення якості надання освітніх послуг шляхом упровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання згідно з інтеграцією до європейського освітнього простору зі збереженням національних досягнень і власних традицій.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

 

Мета колективу однодумців Хмельницького професійного ліцею – створити сучасну професійну освіту як основу економічного добробуту держави, важливу складову сталого розвитку суспільства, запоруку професійної самореалізації та неперервного професійного розвитку особистості упродовж усього життя відповідно до її інтересів та потреб економіки України. Викладачі разом із керівником продовжують виконувати найважливіше завдання – підготовку не тільки кваліфікованих робітників, а й цілісних особистостей і відповідальних громадян для підприємств Хмельницького та Хмельницької області.

З 1985 року ліцей підготував понад 13 500 кваліфікованих робітників, які працюють у різних галузях народного господарства.

В складі потужного колективу закладу – 65 педагогічних та 30 господарчо-адміністративних працівників. 55 % педпрацівників мають вищі кваліфікаційні категорії і найвищі тарифні розряди, 29 % – педагогічні звання. Сім працівників нагороджені знаком «Відмінник освіти України». Педагоги активно працюють над впровадженням новітніх педагогічних та виробничих технологій в навчально-виробничий процес, займаються науково-методичною роботою, вивчають та впроваджують передовий педагогічний досвід. У 2017–2018 роках педагоги та учні ліцею отримали 45 призових місць на обласних і всеукраїнських виставках, конкурсах і змаганнях. За 2016–2018 рік педагогами ліцею підготовлено, розроблено та опубліковано 45 одиниць методичної навчальної літератури, посібників, рекомендацій.

У ліцеї є всі умови для успішного навчання, проживання, відпочинку учнів. Заклад функціонує в комплексі, до складу якого входять навчальний корпус, гуртожиток, адміністративно-господарський комплекс (їдальня, актова та спортивна зали), майстерні та лабораторії, спорткомплекс зі стадіоном та ігровими майданчиками. Щоб зробити дозвілля учнів змістовним та цікавим є потужна бібліотека з електронним варіантом (31 478 од.) книг, гуртки художньої творчості, спортивні секції.

Ліцей виборов грант на виконання проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС зі створенням потужного сучасного регіонального центру з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник».

Наразі ліцей здійснює підготовку та перепідготовку кваліфікованих робітників за професіями: кухар, кулінар борошняних виробів, офіціант, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, електрогазозварник, зварник, живописець, оформлювач вітрин, приміщень і будівель, кравець, швачка.

Безпосередньо на базі ліцею учні мають змогу вивчати прогресивні технології, набувати навичок практичного виконання технологічних процесів, здобувати досвід самостійного виконання робіт певної послідовності, формувати професійні навички.