Регіональні наукові центри МОН України та НАН України

 

Донецький науковий центр НАН України та МОН України

Західний науковий центр НАН України та МОН України

Південний науковий центр НАН України та МОН України

Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України

Придніпровський науковий центр НАН України та МОН України

Секція фізико-технічних і математичних наук

Відділення математики

Інститут математики Національної академії наук України

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Відділення інформатики

Кібернетичний центр НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Інститут програмних систем НАН України

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

Інститут проблем штучного інтелекту МОН та НАН України

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Відділення механіки

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України

Інститут гідромеханіки НАН України

Інститут транспортних систем і технологій НАН України

Відділення фізики і астрономії

Інститут фізики

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

Головна астрономічна обсерваторія

Інститут магнетизму НАН України та МОН України

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики

Міжнародний центр "Інститут прикладної оптики"

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України

Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова Національної академії наук України

Радіоастрономічний інститут

Інститут іоносфери НАН України та МОН України

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України

Інститут фізики гірничих процесів

Інститут фізики конденсованих систем

Інститут електронної фізики

Відділення наук про Землю

Інститут геологічних наук НАН України

Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України"

Державна наукова установа “Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України”

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Інститут географії НАН України

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Інститут проблем природокористування та екології НАН України

Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»

Державна установа "Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України"

Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України

Державна установа "Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень"

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона

Науково-інженерний центр "Матеріалообробка вибухом" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона

Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів

Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка

Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"

Інститут монокристалів НАН України

Інститут сцинтиляційних матеріалів

Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

Інститут термоелектрики НАН України та МОН України

Відділення фізико-технічних проблем енергетики

Інститут технічної теплофізики НАН України

Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного

Інститут електродинаміки

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова

Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова

Інститут загальної енергетики

Інститут вугільних енерготехнологій

Інститут газу

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"

Відділення цільової підготовки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" при Національній академії наук України

Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки"

Відділення ядерної фізики та енергетики

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

Інститут ядерних досліджень

Інститут прикладної фізики

Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

Інститут електрофізики і радіаційних технологій

Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Національної академії наук України

Секція хімічних і біологічних наук

Відділення хімії

Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського

Інститут органічної хімії

Інститут хімії високомолекулярних сполук

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря

Інститут сорбції та проблем ендоекології

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка

Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології

Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна

Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Інститут молекулярної біології і генетики

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України

Державна установа "Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України"

Інститут біології клітини

Відділення загальної біології

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена

Інститут фізіології рослин і генетики

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Інститут гідробіології НАН України

Державна установа «Інститут морської біології НАН України»

Інститут екології Карпат

Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка

Донецький ботанічний сад

Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України

Національний науково-природничий музей

Державний природознавчий музей

Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»

Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії наук України

Державний дендрологічний парк "Олександрія"

Дендрологічний парк "Тростянець"

Чорноморський біосферний заповідник

Дунайський біосферний заповідник

Український степовий природний заповідник

Луганський природний заповідник

Херсонська гідробіологічна станція

Секція суспільних і гуманітарних наук

Відділення економіки

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Інститут економіки промисловості

Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

Інститут економіко-правових досліджень

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України"

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи

Закарпатський регіональний Центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

Відділення історії, філософії та права

Інститут історії України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича

Інститут археології

Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія»

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди

Інститут соціології

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Одеський археологічний музей

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

Інститут енциклопедичних досліджень

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка

Державна установа «Інститут Івана Франка НАН України»

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України

Інститут української мови

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського

Інститут народознавства НАН України

Відділення керамології Інституту народознавства

Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

Міжнародна школа україністики

Установи при Президії НАН України

 Інститут проблем математичних машин та систем

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору

Державна установа Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва

Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень

Технічний центр

Центр гуманітарної освіти НАН України

Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов

Державна установа "Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України"

Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

ДУ «Науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України»

Центр практичної інформатики НАН України

Науково-учбовий центр прикладної інформатики

Національний центр «Мала академія наук України»

Фізико-технічний навчально-науковий центр

Відділення цільової підготовки Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка

Головна редколегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"

Державне підприємство "Науково-виробниче підприємство "Видавництво «Наукова думка» НАН України

Видавничий дім "Академперіодика"

Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

  

Адреса:

м. Київ, вул. Прилужна, 4/15, офіс 213

Телефонуйте:

+38 (044) 422 6133

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now