Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ»

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Київська гуманітарна академія

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський університет культури

Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної академії СБУ

Національна академія внутрішніх справ

Національна академія державного управління при Президентові України

Національна академія Служби безпеки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Національний університет харчових технологій

ПВНЗ "Європейський університет"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Дніпропетровський гуманітарний університет

Нікопольський економічний університет, ПВНЗ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Національний гірничий університет, НГУ

Національна металургійна академія України

Криворізький технічний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, ДНУЗТ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Дніпропетровський державний аграрний університет, ДДАУ

Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки, обласний комунальний ВНЗ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Дніпропетровська державна медична академія

Дніпродзержинський державний технічний університет

Львівська національна академія мистецтв

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управліня при Президентові України

Львівський національний аграрний університет

Український Католицький Університет

Українська академія друкарства

Національний лісотехнічний університет України, НЛТУ України

Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ

Університет «Львівський Ставропігіон»

Національний університет «Львівська політехніка»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський інститут менеджменту

Львівський державний університет фізичної культури

Львівський медичний інститут

Львівський інститут економіки і туризму

Львівський державний університет внутрішніх справ

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Одеський державний університет внутрішніх справ

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Одеський національний політехнічний університет

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одеський національний морський університет

Національний університет "Одеська юридична академія"

Одеська національна морська академія

Одеська національна академія харчових технологій

Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

Одеський національний медичний університет

Одеський державний економічний університет

Одеський державний екологічний університет

Одеський державний аграрний університет

Одеська державна музична академія імені А.В. Нежданової

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний університет цивільного захисту України

Національний фармацевтичний університет

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Українська інженерно-педагогічна академія

Українська державна академія залізничного транспорту

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Харківська державна академія культури

Харківська державна академія фізичної культури

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківська національна академія міського господарства

Харківський інститут кадрів управління

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківський економіко-правовий університет

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Харківський національний економічний університет

Харківський національний медичний університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Джанкойський НКП РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

Феодосійський НКП РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

Керченський НКП РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

Євпаторійський НКП РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

Кримський інститут бізнесу Університету економіки і управління

Ялтинський університет менеджменту

Університет економіки і управління

Таврійський гуманітарно-екологічний інститут

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

ПВНЗ "Кримський інститут економіки та господарського права"

Кримський інженерно-педагогічний університет, республіканський ВНЗ

Кримський державний медичний унiверситет імені С. I. Георгiєвського

Євпаторійський інститут соціальних наук ВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м.Євпаторія)

Кримський гуманітарний університет, м.Ялта, республіканський ВНЗ

Керченський державний морський технологічний університет

Адреса:

м. Київ, вул. Прилужна, 4/15, офіс 213

Телефонуйте:

+38 (044) 422 6133

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now